Handige tools, instrumenten en links

Op deze pagina zijn verschillende tools, documenten en links te vinden die informatie geven over de (rol van de) preventiemedewerker.

  • inPreventie - inPreventie is een platform en netwerk voor en door preventiemedewerkers en specialisten. Hierin delen brancheorganisaties, opleiders, uitgevers en belangenorganisaties oplossingen en middelen.
  • YouTube-kanaal van inPreventie - Op het YouTube-kanaal worden filmpjes gedeeld die relevant zijn voor preventiemedewerkers. Op het YouTube-kanaal staan o.a. de 'Tips voor preventiemedewerkers' van TNO.
  • Dossier RI&E - Het Arboportaal geeft meer informatie over de verplichtingen rondom de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Sociaal-Economische Raad (SER)-handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker - Deze handreiking biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers en werknemers over preventiemedewerkers.