Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE)


Elke organisatie moet beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Zijn er bepaalde stoffen aanwezig, dan moet de werkgever een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) opstellen. De ARIE is een regeling in het Arbobesluit die is  gericht op bewustwording: het is belangrijk dat werknemers weten wat de risico’s zijn van de aanwezige gevaarlijke stoffen en dat zij weten hoe ze gezond en veilig kunnen werken. Het doel is zware ongevallen met bepaalde gevaarlijke stoffen te voorkomen. Vindt er toch een ongeval plaats, dan helpt de ARIE om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.

Zijn werkgevers ARIE-plichtig, dan moeten ze dus een ARIE opstellen. Die moet passen bij de werksituatie in het bedrijf en de risico’s die zijn verbonden aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. De werkgever inventariseert de risico’s en stelt vervolgens een lijst van maatregelen op om die risico’s tegen te gaan. Een ARIE bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen: 

  • veiligheidsbeleid;
  • veiligheidsbeheerssysteem (VBS); 
  • intern noodplan.