Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Zowel voor werkgevers als werknemers brengt thuiswerken uitdagingen met zich mee. Deze uitdagingen kunnen zich vertalen in arbeidsrisico’s voor medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan het risico op stress door werkdruk, onzekerheid of een gebrek aan sociaal contact. Het is daarom belangrijk als werkgever om deze huidige en toekomstige risico’s in kaart te brengen en te voorkomen.

Wat is een RI&E?

Een RI&E helpt werkgevers om nieuwe en bestaande arbeidsrisico’s in kaart te brengen. Niet alleen binnen uw bedrijf of organisatie, maar ook risico’s voor de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers die nu thuiswerken. 

Nadat u als werkgever een RI&E heeft opgesteld, maakt u een plan van aanpak voor het beheersen van deze risico’s. Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Maar een RI&E helpt ook om medewerkers vitaal en flexibel te houden. Door uw RI&E steeds bij te werken, groeit deze mee met uw bedrijf. Ook brengt u daarmee eventuele nieuwe of toekomstige risico’s op tijd in kaart.

Meer informatie over de R&IE vindt u op deze pagina.

Een RI&E en thuiswerken

Door de risico’s die ontstaan door thuiswerken in kaart te brengen en op te nemen in een RI&E met bijbehorend plan van aanpak zorgt u ervoor dat er blijvend aandacht is voor de vitaliteit van uw medewerkers. Dit is van belang voor uw bedrijf en uw medewerkers. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.

Een RI&E opstellen

U kunt een RI&E zelf opstellen of met behulp van zogenoemde RI&E-instrumenten. Lees in deze flyer welke stappen je kunt doorlopen om een RI&E op te stellen.

Met de online applicatie Route naar RI&E kunt u een RI&E voor uw bedrijf maken, op de manier die u zelf kiest. Via een paar vragen ontdekt u al welke routes mogelijk zijn en kunt u direct zelf aan de slag. Start uw route op: routenaar.rie.nl.