Nuttige links

Kijk voor meer informatie over de RI&E en plan van aanpak op een van de volgende websites:

  • Met de Route naar RI&E kan je als ondernemer ontdekken welke routes naar RI&E mogelijk zijn, wat het je oplevert en tips om van start te gaan met de route die jij kiest. De Route naar RI&E is een samenwerking van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, FNV, MKB Nederland, CNV, Vakcentrale voor Professionals, VNO NCW en AWVN.
  • Steunpunt RI&E (www.rie.nl). Steunpunt RI&E (www.rie.nl). Bedrijven, branches en andere stakeholders kunnen op www.rie.nl terecht met al hun vragen over de RI&E-verplichting en het opstellen van hun RI&E. Handige pagina’s zijn:
    • Bekijk hier of u RI&E-plichtig bent
    • RI&E Instrumenten. U kunt uw RI&E zelf opstellen, maar u kunt hierbij ook gebruikmaken van zogenaamde RI&E-instrumenten. Een RI&E-instrument is een hulpmiddel bij het opstellen van de RI&E. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door brancheorganisaties. De risico’s die hierin aan bod komen zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de betreffende branche.
  • Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van Arbokennisnet (actualisatie: 2012), inclusief samenvatting.
  • ARIE Rekentool op de website van RIVM. De rekentool voor Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) is ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het vaststellen of ze onder deze regeling vallen.
  • inPreventie. De website voor de preventiemedewerkers.

  • Zelfinspectie.nl. Website van de Inspectie SZW waarmee bedrijven zélf kunnen beoordelen of ze voldoen aan de Arbowetgeving, inclusief de RI&E en het plan van aanpak.