Wie geeft input op de RI&E?

Allereerst is het aan de werkgever zelf om de gevaren en risico’s te analyseren binnen de organisatie en deze op een rij te zetten in de RI&E. Een werkgever mag ook zelf het plan van aanpak opstellen. Hij / zij is daarbij wel verplicht om zich bij te laten staan en advies te vragen aan een of meer deskundige werknemers, zoals de preventiemedewerker (zie: artikel 13, lid 7 van de Arbowet).

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft een belangrijke rol in het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van de RI&E en plan van aanpak. Hij / zij is vaak de interne aanjager van de RI&E en het plan van aanpak. Lees meer over de rol van de preventiemedewerker op de website inpreventie.nl.

Arbodienst en arbodeskundigen

Vaak is het niet mogelijk om alle risico's tegelijk aan te pakken. Het is daarom verstandig ook een afspraak te maken met de arbodienst en advies te vragen aan een arbodeskundige (zie artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet). Het is echter niet wettelijk verplicht om de arbodienst / arbodeskundige om advies te vragen; het advies van de preventiemedewerker kan voldoende zijn.

Als de arbodienst / arbodeskundige om advies gevraagd wordt, dan moeten zij de RI&E en het plan van aanpak toetsen op basis van de criteria van artikel 2.1 van de Arboregeling. Vervolgens zenden zij het toetsingsrapport aan de werkgever en de ondernemingsraad. Het toetsingsrapport kan de aanleiding zijn voor het bedrijf om het concept RI&E en plan van aanpak te wijzigen.

Indien je geen contract hebt met een arbodienst, raadpleeg dan deze lijst met gecertificeerde arbodiensten.

Werknemers

Als de organisatie het plan van aanpak opstelt, is het verstandig om werknemers te vragen welke maatregelen zij het belangrijkst vinden. Zo worden zij betrokken bij de ontwikkeling van bedrijfsveiligheid. Werknemers zullen in dat geval eerder geneigd zijn mee te werken aan de uitvoering van het plan van aanpak. Daarnaast heeft iedere werknemer het recht om kennis te nemen van de RI&E en het plan van aanpak (zie ook: artikel 5, lid 6 van de Arbowet).

Werknemers hebben via het instemmingsrecht van de ondernemingsraad inspraak in het vaststellen van de RI&E en het plan van aanpak. De ondernemingsraad kan op die manier een bijdrage leveren aan eventuele verbeteringen of aanvullingen.