RI&E-verplichting krijgt opnieuw een podium

Heeft jouw organisatie werknemers in dienst? Dan is een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) verplicht. Gezond en veilig werken begint bij een RI&E. Om de RI&E plicht meer onder de aandacht te krijgen, startte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opnieuw een campagne. 

Logo Route naar RI&E

De RI&E helpt werkgevers om arbeidsrisico’s in kaart te brengen en bij het zoeken naar praktische oplossingen om risico’s te verkleinen. Op die manier zorgen werkgevers voor een gezonde en veilige werkomgeving voor zichzelf en hun medewerkers. 

Doel en thema campagne

Net zoals de vorige keer is het doel van de campagne om de bekendheid van de RI&E én de verplichting hiervan te verhogen. Tijdens de huidige campagne wordt er daarentegen ook aandacht gegeven aan het thema PSA (psychosociale arbeidsbelasting). Dit is een overkoepelend begrip voor factoren die werkstress kunnen veroorzaken, zoals discriminatie, een hoge werkdruk of (seksuele) intimidatie. 

Steunpunt RI&E

Op de website van Steunpunt RI&E staan allerlei handige instrumenten, zoals een stappenplan voor het opstellen van een RI&E. In de vernieuwde routeplanner van het steunpunt worden werkgevers nu ook gewezen op het belang van mentale gezondheid van hun medewerkers. De werkgroep van steunpunt RI&E bestaat uit vertegenwoordiging van werknemers en werkgevers: FNV, MKB Nederland, CNV, VCP, Uneto-VNI en VOB.