Coronagolf? Zo blijven werknemers veilig

We willen met z’n allen goed voorbereid zijn op een eventuele coronagolf dit najaar. Met als doel Nederland openhouden. Daarom zijn er de afgelopen tijd sectorplannen en maatregelenladders opgesteld. Dit zal de basis vormen voor het eventuele coronabeleid op de werkvloer. Het is belangrijk dat werkgevers daarbij ook oog hebben voor goede arbozorg. Want hoe zorgen zij voor een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers als het virus weer opleeft? 

Sectoren weten door hun ervaringen uit de afgelopen jaren het beste welke maatregelen wel en niet werken in hun sector. Op basis hiervan hebben ze zelf sectorplannen gemaakt. Hierin is onderscheid gemaakt tussen preventiemaatregelen die sectoren vrijwillig kunnen nemen, en interventiemaatregelen die de overheid kan opleggen. Bij preventiemaatregelen kun je denken aan het inzetten van looproutes en het plaatsen van kuch- en spatschermen. Bij interventiemaatregelen gaat het vaak om anderhalve meter afstand of een alternatief daarvoor.

Van sectorplan tot maatregelenladder

De maatregelen uit de sectorplannen zijn vervolgens door de overheid in een maatregelenladder gezet. Dit zijn stappen van licht naar zwaar die genomen kunnen worden om het virus in toom te houden en om te voorkomen dat een sector moet sluiten. 

Denk aan goede arbozorg

De sectorplannen en maatregelenladders richten zich vooral op het openblijven voor klanten, gasten en publiek. Maar hoe zit het met de werknemers? Hoe behouden zij een veilige werkplek en welke risico’s lopen zij bij een corona-opleving? Om dit in kaart te brengen is het belangrijk dat werkgevers de sectorplannen vertalen naar hun eigen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en plan van aanpak door een coronamodule toe te voegen. Het actueel houden van de RI&E is een verplichting op basis van de Arbowet en voorkomt daarnaast uitval door besmettingen.

Houd de RI&E up to date

Het is voor de veiligheid van werknemers dus belangrijk om de RI&E up to date te houden. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert hierop. In de coronamodule in de RI&E moet bijvoorbeeld staan hoe een organisatie het risico op coronabesmetting op de werkvloer beheerst en wanneer werknemers verplicht zijn (deels) thuis te werken.

Maar hoe stellen werkgevers zo’n coronamodule op? Brancheorganisaties kunnen nu gemakkelijk een coronamodule maken en actueel houden via het Steunpunt RI&E. Werkgevers in die branche kunnen hier vervolgens gebruik van maken. Ga naar rie.nl voor meer informatie. Werkgevers die niet aangesloten zijn bij een brancheorganisatie kunnen gebruikmaken van de Route naar RI&E.

Meer weten?

Hier vind je de sectorplannen en de maatregelenladders.