COVID-19

Het ziekteverloop van een besmetting met COVID-19 verschilt van mens tot mens: sommigen worden niet of nauwelijks ziek van het virus, anderen kunnen ernstig ziek worden en/of lang klachten houden. Zowel de ziekte zelf als algemene of persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals thuiswerken en vaccineren kunnen van invloed zijn op uw werksituatie.

Thuiswerken

Thuiswerken is een van de manieren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, omdat het helpt om het aantal contactmomenten te verminderen. Om gezond en veilig thuis te kunnen werken, moet de werkgever zorgen voor een geschikte werkplek thuis.

Over de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer bij thuiswerken leest u meer in het dossier Vitaal Thuiswerken.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) gaat over gezond en veilig werken. Daarin horen ook risico’s op besmettingen, zoals risico’s op besmetting en verspreiding van COVID-19.

Als er aanpassingen worden doorgevoerd in werkplekken en werkprocessen, heeft dit effect op de RI&E en het plan van aanpak. Het gaat dan om directe risico’s zoals besmetting en ziekte, maar ook risico’s die indirect aan COVID-19 gerelateerd zijn. Denk daarbij aan agressie van derden op de werkvloer of RSI-klachten als gevolg van een slecht ingerichte werkplek bij werknemers die thuiswerken. Wellicht zijn bepaalde risico’s momenteel juist verlaagd, bijvoorbeeld doordat er minder mensen op de werkplek zijn, of doordat bepaalde werkzaamheden minder worden uitgevoerd. Maar het kan ook zijn dat er nieuwe risico’s ontstaan als gevolg van wijzigingen, bijvoorbeeld doordat medewerkers alleen werken of minder ruimte hebben om te werken.

Veel branches en bedrijven werken met speciale corona-protocollen. Het is belangrijk om hierbij de link met de RI&E te maken. Identificeer de risico’s en maatregelen tegen corona voor de organisatie en stel een plan van aanpak op. De website Routenaar.rie.nl kan hierbij uitkomst bieden.