Leidraad voor herstel en re-integratie van COVID-19

Er is nog veel onbekend over het beloop en herstel van COVID-19. Hoewel de meeste mensen snel en goed herstellen, is er ook een groep die maandenlang klachten en beperkingen overhoudt aan de infectie. Deze klachten kunnen hun werkvermogen benadelen. Om bedrijfsartsen te voorzien van de meest actuele wetenschappelijke onderbouwing over het herstel van COVID-19, publiceerde de Nederlandse vereniging voor arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB) de leidraad ‘Herstel & re-integratie in het kielzog van COVID-19’. Zo kunnen bedrijfsartsen effectief adviseren bij het herstel van de infectie en de terugkeer naar werk

Leidraad herstel covid

Aanhoudende effecten COIVD-19

Ook jongeren en mensen met een in eerste instantie mild ziekteverloop melden langdurige beperkingen. De aanhoudende klachten beïnvloeden in hoeverre mensen weer aan het werk kunnen. Dit blijkt uit een ledenpeiling van de NVAB, die onder ruim 400 bedrijfsartsen is afgenomen. Bedrijfsartsen geven aan behoefte te hebben aan kennis over een effectieve aanpak.

Herstel en nazorg COVID-patiënten

Doordat ziekte en ook zeker het herstel van COVID-19 nog relatief onbekend terrein zijn, is het belangrijk dat patiënten advies op maat krijgen en er goed naar hen geluisterd wordt. Daarom verzamelt de NVAB actuele wetenschappelijke kennis over COVID-19 in de dynamische leidraad ‘Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19’. De leidraad wordt regelmatig geactualiseerd, zodat bedrijfsartsen de meest actuele informatie kunnen gebruiken in hun adviezen.

Andere hulpbronnen

Werknemers met langdurige COVID-klachten, kunnen zich ook aanmelden bij C-support. C-support informeert, adviseert en ondersteunt Covid-patiënten die langdurig klachten ondervinden. De nazorgadviseurs brengen hun vragen in kaart en zoeken mee naar oplossingen, binnen of buiten C-support. Ook biedt C-support in samenwerking met het Centrum Werk Gezondheid via het programma ‘COVID-19 en werk’ voorlichting en scholing aan over COVID-19 aan werkenden, professionals en werkgevers. 

Zie ook