Long covid

Sommige mensen ervaren na een besmetting met COVID-19 langdurig klachten. Dat wordt long COVID of post-COVID-syndroom genoemd. Langdurige klachten als gevolg van het coronavirus kunnen problemen en vragen met zich meebrengen op het gebied van werk.

Bij long COVID houden de klachten enkele weken tot meerdere maanden aan. Veelvoorkomende symptomen zijn onder andere vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst en verlies van reukvermogen. Sommige mensen krijgen ook psychische klachten.

Adviezen werken met langdurige klachten

Het programma COVID-19 en werk heeft als doel om werkgevers, werknemers, zelfstandig werkenden en zorgverleners praktische informatie te bieden over hoe om te gaan met langdurige coronaklachten. Zoals de Handreikingen langdurige coronaklachten en werk. De gegeven adviezen zijn onderbouwd vanuit de wetenschap en ervaringen van betrokkenen. Daarnaast zijn er animaties die ingaan op wetgeving bij ziekte en werk en video’s met onder andere adviezen rond werkopbouw bij langdurige coronaklachten. 

Voor professionals is er een toolbox samengesteld met animaties, video’s en online lessen die in de eigen praktijk te gebruiken zijn. Werknemersprofielen en een artikel (pdf) over tien ondersteunende factoren bij werkhervatting bij langdurige coronaklachten volgend uit onderzoek kunnen u verder inzicht bieden.
 

C-support

Heeft u zelf long covid en vragen over werk? Het kennis- en hulpverleningscentrum C-support van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt hulp en informatie. 

NVAB

Heeft u als bedrijfsarts te maken met werknemers met long COVID? Dan kan actuele informatie van de NVAB over herstel en re-integratie na COVID u helpen.