Long covid

Sommige mensen ervaren na een besmetting met COVID-19 langdurig klachten. Dat wordt ‘long covid’ genoemd. Langdurige klachten als gevolg van het coronavirus kunnen problemen en vragen met zich meebrengen op het gebied van werk.

Bij long covid houden de klachten enkele weken tot meerdere maanden aan. Veelvoorkomende symptomen zijn onder andere vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst en verlies van reukvermogen. Sommige mensen krijgen ook psychische klachten.

Adviezen werken met langdurige klachten

Er is nog weinig informatie over de gevolgen van long covid in relatie tot werk. Het project COVID-19 en werk heeft als doel om werkgevers, werknemers, zelfstandig werkenden en zorgverleners een eerste praktische handreiking te bieden over hoe om te gaan met doorgemaakte Covid-19-infectie en werk. In de Handreikingen werken met langdurige coronaklachten staan uitgangspunten voor werkbehoud bij corona: wat doe je zelf, en wat vraag je aan een ander om te doen? De gegeven adviezen zijn onderbouwd vanuit de wetenschap en ervaringen van belanghebbenden. Waarbij werkbehoud gaat over zo goed en zo lang als mogelijk aan het werk te blijven met de aandoening, ook gedurende eventuele behandelingen.

C-Support

Heeft u zelf long covid en vragen over werk? Het kennis- en hulpverleningscentrum C-support van het Ministerie van VWS biedt hulp en informatie. Heeft u als bedrijfsarts te maken met werknemers met long covid? Dan kan actuele informatie over herstel en re-integratie na COVID u helpen.