Re-integratie en Wet verbetering poortwachter

Over het algemeen geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om hem weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Daarom is het van belang dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan, desnoods met aangepast werk of in een andere functie. Dat heet re-integratie en is geregeld in de Wet verbetering poortwachter. Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de snelle terugkeer naar werk en moeten in een re-integratiedossier nauwkeurig bijhouden wat hun inspanningen zijn. Gebeurt dat niet, dan kan dat van invloed zijn op de loondoorbetaling en uitkering.

De meeste werknemers die zich ziek melden, zullen binnen twee weken hun werkzaamheden weer hervatten. Maar het kan voorkomen dat een werknemer langer uit de roulatie is. Werkgever en werknemer moeten in dat geval beiden werken aan een effectieve re-integratie.

Stel, een werknemer is langere tijd uit de roulatie,

bijvoorbeeld doordat na een ongeluk een complexe voetoperatie nodig was.

Eigenlijk wil de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk.

En dat wil de werkgever ook. Maar hoe zorg je dat dit verantwoord gebeurt

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet er een aantal stappen

worden genomen. Dit doen de werknemer en werkgever samen.

Het is dus belangrijk dat zij goed contact blijven houden.

Probleemanalyse

De bedrijfsarts bekijkt de situatie en kijkt met de werknemer wat nodig is.

Hij maakt een probleemanalyse en geeft een advies aan de werkgever.

De werkgever leest dit advies en luistert naar het verhaal van de werknemer.

Plan van aanpak

De werkgever denkt na over wat er ondanks de ziekte wél mogelijk is.

En de werknemer denkt mee. Samen komen zij tot een plan van aanpak.

De werknemer werkt actief mee aan de uitvoering van het plan.

De werkgever bewaakt het plan en zorgt voor een goede begeleiding.

Voortgangsgesprekken

Samen bespreken zij elke zes weken hoe het gaat.

Werknemer en werkgever kijken telkens samen wat de volgende stap is

Zo gaan werkgever én werknemer samen voor werk en gezondheid.

Want verantwoord terugkeren naar werk, is beter dan lang thuis zitten.

Voor iedereen!

arboportaal.nl