Re-integratietraject

Terugkeer naar werk kan op twee manieren plaatsvinden:

  • Re-integratie eerste spoor - De werknemer gaat weer werken bij zijn huidige werkgever. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie.
  • Re-integratie tweede spoor - De werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt ‘passend werk’ bij een andere werkgever.

Zowel de werkgever als de zieke werknemer zijn verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat betekent dat zij er beiden alles aan moeten doen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hierbij moeten ze ondersteund worden door een bedrijfsarts. Dit kan een bedrijfsarts zijn die aansloten is bij een arbodienst of een zelfstandig gevestigde bedrijfsarts. Lees meer over de verantwoordelijkheden van de werkgever en werknemers bij het re-integratietraject.

Om te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratie is de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar ingesteld. Deze schrijft voor wat werkgever en werknemer moeten doen vanaf de eerste week van de ziekmelding.

Stappenplan

Op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) staat een stappenplan waarin je precies kunt zien welke stappen je neemt als een werknemer ziek is. Ook staat hierin welke documenten hierbij nodig zijn. Zie daarnaast de Werkwijzer Poortwachter van het UWV, dat handvatten biedt voor de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Na twee jaar

Als na deze periode blijkt dat de werknemer vanwege ziekte nog steeds niet in staat is om volledig in zijn oorspronkelijke functie te werken en ander werk ook niet mogelijk is gebleken (ook niet bij een andere werkgever), dan kan hij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. WIA is een afkorting van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Op basis van het re-integratieverslag beoordeelt UWV of partijen voldoende re-integratie inspanningen hebben geleverd. Onvoldoende inspanning kan leiden tot een loonsanctie van UWV. Een loonsanctie verplicht de werkgever tot verlenging van de doorbetaling van het loon met maximaal één jaar.  De WIA-aanvraag wordt dan niet in behandeling genomen. Lees meer over de WIA-uitkering op het Arboportaal.

Meer informatie

  • Website van UWV
  • De Werkwijzer Poortwachter van UWV. Deze werkwijzer biedt handvatten voor de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.