Ondersteuning bij re-integratie

Werkgevers kunnen een arbodienst, een re-integratiebedrijf, een uitzendbureau of een scholingsbedrijf vragen om ondersteuning bij het zoeken naar passend werk buiten het bedrijf. Zij kunnen behulpzaam zijn bij de inventarisatie van de realistische opties. Externe ondersteuners kennen de personeelsmarkt vaak beter en vergroten hierdoor de kans dat het re-integratietraject tweede spoor vlot verloopt. Het is niet verplicht om met dit soort organisaties samen te werken; een werkgever is vrij het re-integratietraject zelf te organiseren.

MKB-verzuim-ontzorgverzekering

Kleine werkgevers kunnen financieel risico lopen doordat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratietrajecten kosten met zich meebrengen. Om kleine werkgevers te ontzorgen, kunnen zij zich daarom sinds 1 januari 2020 verzekeren met de MKB-verzuim-ontzorgverzekering (MKB: Midden- en Kleinbedrijf). Lees meer over deze verzekering.

Branchecontracten

Voor verschillende bedrijfstakken zijn branchecontracten met re-integratiebedrijven gesloten. Soms gebeurt dit in het kader van een Arboconvenant. Op basis van een branchecontract kunnen bedrijven gebruikmaken van de diensten van de gecontracteerde re-integratiebedrijven, tegen speciale tarieven. Deze branchecontracten zijn overigens niet bindend voor de afzonderlijke bedrijven.

De branchevereniging kan werkgevers ook ondersteunen bij het aantrekken of uitplaatsen van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers via speciale regelingen met Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) WERKbedrijf. Daarnaast is het mogelijk dat de branchevereniging een vacaturebank voor de branche heeft of kleinschalige netwerken opzet ter uitwisseling en werving van personeel en brancheoverstijgende samenwerking bevordert.

Re-integratiebedrijf kiezen

Via de website van Blik op Werk kunnen werkgevers een re-integratiebedrijf kiezen aan de hand van zelf geformuleerde zoekcriteria. Ook kan de arbodienst (en eventueel de verzekeraar) een re-integratiebedrijf adviseren. Van de arbodienst mag verwacht worden dat zij een goed beeld hebben van het aanbod van re-integratiebedrijven. Bovendien hebben grotere arbodiensten (en verzekeraars) doorgaans zelf samenwerkingsverbanden met re-integratiebedrijven.

Werknemers mogen ook zelf een re-integratiebedrijf kiezen. Het UWV kan hen hierbij ondersteunen.

Klachten

Als de werknemer een klacht heeft, dan kan deze dit bespreken met de accountmanager van het re-integratiebedrijf. Of, als hij er niet uit komt, een klacht indienen bij de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL). Deze heeft een klachtenreglement. U kunt dit opvragen bij uw re-integratiebedrijf of rechtstreeks via de site van Boaborea.