Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020 – 2023: Programma Impuls RI&E

De wettelijke verplichting om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben is nog bij veel werkgevers onbekend. Vooral veel kleine werkgevers met minder dan 25 werknemers hebben geen RI&E. Van de bedrijven die niet voldoen aan de RI&E-plicht is de helft niet op de hoogte van de wettelijke verplichting. Ook blijkt dat de naleving van de RI&E kwalitatief tekortschiet. Daarnaast heeft volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie slechts een klein deel van de bedrijven met een RI&E daadwerkelijk alle belangrijkste risico’s geïnventariseerd.

Om dit te veranderen is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2019 gestart met de uitvoering van het Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020 – 2023: het programma Impuls RI&E. De RI&E is immers de basis voor gezond en veilig werken in ieder bedrijf. Naleving is belangrijk om te zorgen voor minder beroepsziekten en arbeidsongevallen in Nederland. 

Toename aantal bedrijven met een RI&E

Met dit plan wordt een forse inspanning geleverd om het aantal bedrijven met een RI&E te verhogen en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de RI&E verbetert. De programmalijnen zijn: communicatie, toepassing, toezicht en handhaving. 

Programmalijnen