Wat zegt de wet over werken op hoogte?

Werknemers mogen werkzaamheden op hoogte alleen uitvoeren vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Als dat niet mogelijk is, dan moet het meest geschikte arbeidsmiddel worden gekozen om het werk zo veilig mogelijk uit te voeren. 

De volgende wettelijke regels en richtlijnen zijn opgesteld over werken op hoogte:

  • Arbobesluit artikel 3.16: over het voorkomen van valgevaar en welke maatregelen de werkgever moet treffen.
  • Arbobesluit artikel 7.18b: over het gebruik van hijs- en hefwerktuigen voor personen.
  • Arbobesluit artikel 7.23: over het gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders, steigers en trappen.

Situaties waarin een werkgever maatregelen moet nemen

Een werkgever moet maatregelen nemen als: 

  • werknemers werken op 2,50 meter hoogte of meer.
  • werknemers risico lopen, ook als het hoogteverschil kleiner is dan 2,50 meter. Denk aan werken boven water of bij de aanwezigheid van verkeer.
  • werknemers werken op arbeidsplaatsen die (kunnen) bewegen en waarbij valgevaar is.