Wat zegt de wet over werken op hoogte?

Werkzaamheden op hoogte mogen alleen worden uitgevoerd vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Als dat niet mogelijk is, dan moet het meest geschikte arbeidsmiddel gekozen te worden om het werk zo veilig mogelijk uit te voeren. De RI&E moet uitwijzen welk middel voor een bepaalde situatie het meest geschikt is.

Wet- en regelgeving voor werken op hoogte

Er zijn verschillende wettelijke regels en richtlijnen opgesteld als het gaat om werken op hoogte:

  • Arbobesluit artikel 3.16: Voorkomen valgevaar - de werkgever moet de nodige maatregelen treffen.
  • Arbobesluit artikel 7.18b: Hijs- en hefwerktuigen voor personen.
  • Arbobesluit artikel 7.23: Gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders, steigers en trappen.

Uitzonderlijke situaties

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin de werkgever maatregelen moet nemen:

  • Er wordt gewerkt op 2,5 meter hoogte of meer.
  • Bij risico‚Äôs voor de werknemer, ook als het hoogteverschil kleiner is dan 2,5 meter. Denk bijvoorbeeld aan werken boven water of bij aanwezigheid van verkeer.
  • Wanneer er wordt gewerkt op arbeidsplaatsen die in beweging zijn of kunnen komen en waarbij sprake is van valgevaar.