Knelgevaar, snijgevaar en pletgevaar

Knellen, snijden en pletten zijn risico’s die zich bij veel werkzaamheden voordoen. Bij het werken met grote machines, maar ook bij bijvoorbeeld werkzaamheden in het restaurant of op kantoor.

Gevaar

Machines met bewegende delen of scherpe of zware voorwerpen vormen altijd, maar speciaal bij onoplettendheid of slecht onderhoud, een risico. Daarom moet het gevaar van knellen, snijden en pletten onderdeel zijn van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Machines en materieel – liften, hoogwerkers, heftrucks – zijn veilig als ze een CE-merk hebben en regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden. Bewegende delen van machines moeten stevig zijn afgeschermd of een beveiligingsmechanisme hebben, waardoor de machine stopt als de veiligheid in gevaar komt. Ook de voorzieningen die dat regelen moeten gecertificeerd zijn. Voor werknemers die met de machine werken is het belangrijk dat zij goed zicht houden op het werk en dat er voldoende ruimte is om de machine veilig te bedienen. Ook dient altijd gelet te worden op de kans op omvallende materialen.

Goed onderhouden

Bij alle apparaten, gereedschappen en machines is goed onderhoud van het grootste belang bij het verminderen van  knel-, snij- en pletgevaar. In bepaalde beroepsgroepen, bijvoorbeeld slachters, is het verplicht om bij gebruik van messen, anti-snijhandschoenen en een veiligheidsschort te dragen. Er moet voor gezorgd worden dat messen goed in de hand liggen.

Kleine risico's

Een veel voorkomend ongeval is dat werknemers zich snijden aan een stanleymes. Werknemers moeten de risico's van dit soort arbeidsmiddelen niet onderschatten en zich goed concentreren als zij ermee werken.