Speciale ruimten

Naast de directe werkplekken van werknemers zijn er in een bedrijfsomgeving ook andere soorten ruimten nodig om aan de standaard functionaliteitsbehoeften van de werknemers te voldoen.

Bedrijfskantine

Werknemers moeten een plek hebben waar ze ontspannen kunnen eten. Dit kan in het bedrijf zijn, maar ook op locatie in het geval van bijvoorbeeld een bouwplaats of een gebouw waar schilders aan het werk zijn. Er is een aantal eisen waaraan een ontspanningsruimte moet voldoen:

 • De ruimte moet groot genoeg zijn voor het aantal werknemers dat er gebruik van maakt.
 • In de ruimte moeten voldoende tafels en stoelen staan, zodat alle werknemers aan tafel kunnen zitten.
 • De ontspanningsruimte moet voldoende verwarmd zijn via een brandveilige installatie en moet goed geventileerd kunnen worden.
 • In de ruimte mag het niet te donker zijn, er moet voldoende daglicht binnenkomen.
 • Op de eetplek mag het niet stoffig of lawaaiig zijn.
 • In de ruimte waar de werknemers eten, mogen geen materialen of werkkleding worden opgeslagen.
 • De ontspanningsruimte moet regelmatig worden schoongehouden.
 • In de ontspanningsruimte mag niet worden gerookt.

Als in het bedrijf wordt gewerkt met kankerverwekkende stoffen, zoals asbest of lood, dan moet de werkgever ervoor zorgen dat werknemers in een aparte ruimte kunnen eten.

Kleedruimte

De werkgever moet zorgen voor een kleedruimte voor werknemers als zij speciale werkkleding dragen. Er moeten aparte ruimten beschikbaar zijn voor mannen en vrouwen. De kleedruimten moeten zo veel mogelijk in de buurt zijn van de plek waar de werknemers werken.

Wanneer de werkzaamheden in werkkleding verricht worden, moet de werkgever voor een kleedruimte zorgen, deze moet voldoen aan de volgende eisen:

 • de ruimte moet verwarmd zijn;
 • er moet goede ventilatie aanwezig zijn;
 • in de kleedruimte moeten stoelen en/of banken staan;
 • elke werknemer moet een eigen afsluitbare plek hebben om werkkleding te kunnen bewaren;
 • natte of vieze kleding moet op een afgesloten, geventileerde plaats bewaard worden; en
 • de kleedruimte moet ruim genoeg zijn voor alle werknemers.

Lactatieruimte

Volgens het Arbobesluit (artikel 3.48) en de Arbeidstijdenwet is de werkgever verplicht een werknemer met zuigeling de mogelijkheid te bieden om het werk te onderbreken voor het geven van borstvoeding of om moedermelk af te kolven.

Hiervoor moet een geschikte, afgesloten ruimte beschikbaar zijn die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De ruimte moet van binnenuit afgesloten kunnen worden.
 • De ruimte moet voldoende privacy bieden.
 • De ruimte moet voldoende rustig en afgezonderd zijn.
 • In de ruimte moet een bed of rustbank staan.
 • Voldoende verse lucht en voorzieningen voor klimaatbeheersing zijn nodig.
 • Het dient een ruimte te zijn zonder risico's zoals de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en verontreinigingen.

Indien geen ruimte beschikbaar is, moet de werkgever de werkneemster in de gelegenheid stellen thuis te voeden of te kolven.