Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet legt regels vast voor arbeids- en rusttijden voor werknemers.

Het doel van de Arbeidstijdenwet komt overeen met het doel van de Arbeidsomstandighedenwet. Beide zorgen voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers bij hun werk.

Een tweede doelstelling van de Arbeidstijdenwet is het voor werknemers makkelijker te maken om arbeid te combineren met zorgtaken of andere verantwoordelijkheden buiten de arbeid.

Ga naar de Arbeidstijdenwet (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl).