Aanrijdgevaar

Werken aan de weg, het spoor of in een magazijn brengt onder meer aanrijdrisico's met zich mee. Onder alle omstandigheden zijn daarom veiligheidsmaatregelen nodig om aanrijden te voorkomen.

Gevarendriehoek

Veiligheidsmaatregelen

Voor alle werkzaamheden aan weg, spoor of in een magazijn moeten vooraf de aanrijdrisico’s bekend zijn. De medewerkers behoren te weten waar zij aan toe zijn. Die informatie is nodig om de juiste veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen en de medewerkers veilig hun werk te laten doen.

Bij werk aan de weg geldt bijna altijd een snelheidsbeperking. Soms kan worden volstaan met voorzieningen als een afzetting met verkeersborden of een rijdende afzetting. De borden en materialen moeten goed onderhouden zijn en stevig staan. Voor werken in het donker of bij regen is extra verlichting een vereiste. Maar ook in het werkvak is er sprake van risico's.

Risico’s

Alle medewerkers zijn verplicht signaalkleding te dragen die moet voldoen aan de NEN471. Wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat kunnen daarbij ook nog speciale eisen stellen aan de achtergrondkleur, de reflectie en de figuratie.

Bij het vaststellen van de veiligheidsmaatregelen moet een aantal risico’s worden beoordeeld, zoals:

  • de afstand tussen het werk en het verkeer, hoe groter de afstand des te minder voorzieningen nodig zijn;
  • de snelheid van het langsrijdende verkeer;
  • het tijdstip waarop het werk wordt uitgevoerd;
  • de duur van het werk;
  • het type weg;
  • alleen werken;
  • lawaai van het werk; 
  • mogelijk beperkt gehoor van de wegwerkers. Indien iemand een lawaaibeschadiging aan het gehoor heeft ontstaat het risico dat hij een rijdend voertuig niet op tijd hoort aankomen.  

Ernstige ongevallen

Uit onderzoek van TNO blijkt dat één op tien wegwerkers per jaar een bijna-ongeluk ervaring heeft gehad. Per uur doen er zich in Nederland gemiddeld twintig gevaarlijke situaties voor. De meeste aanrijdingen (veertien van de zestien) gebeuren door auto’s van collega’s, één van de risico's in het werkvak.  

Als wegwerkers bij een ernstig ongeval betrokken zijn dan is de werkgever verplicht dat te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Die doet onderzoek naar de oorzaak en kan desgewenst maatregelen treffen. Ook kan de Nederlandse Arbeidsinspectie aan werkgevende organisaties een waarschuwing geven, een boete opleggen of het werk stilleggen.

Spoorwegen

Voor werken aan het spoor gelden speciale richtlijnen die zijn vastgelegd in het Normenkader Veilig Werken (NVM). Bij dit werk mogen bijvoorbeeld in 75 procent van de gevallen geen treinen meer rijden. Bij spooronderhoud geldt dus in principe een buitendienststelling op het traject waar wordt gewerkt.