Vloeren

Alle vloeren in een bedrijf moeten veilig zijn en comfortabel om op te lopen. Een vloer waarvan het oppervlak te glad, te stroef, nat of vet is, of abrupte verschillen in ruwheid of hoogte kent, kan ongelukken veroorzaken.

Wetten en regels voor vloeren

De werkvloer moet goed begaanbaar zijn om veilig te kunnen werken.

Het Arbobesluit 3.11 vereist dat een vloer geen oneffenheden en hellingen heeft, stabiel is en stroef.  

  • Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.2, Algemene vereisten, gaat over de toegankelijkheid en bescherming van de werkplek. Hiertoe behoort ook de werkvloer.

De vloer moet zodanig zijn dat deze ten behoeve van de hygiëne schoongemaakt en onderhouden kan worden. Daarbij worden echter geen nadere criteria gegeven waaraan een vloer moet voldoen.

Maatregelen om een vloer veilig te maken

Er zijn mogelijkheden en hulpmiddelen om de kans op uitglijden en vallen op een werkvloer te beperken. De werkgever kan deze maatregelen zelf nemen.

  • Breng een antitsliplaag aan. Als dat niet uitvoerbaar is dan zijn er alternatieve hulpmiddelen in te zetten, zoals stroeve matjes, kant-en-klare strips en schoenen met een antislipzool.
  • Geef met een waarschuwingsbord aan wanneer een vloer nat is, en dus glad kan zijn.
  • Draag werkschoenen die, bij voorkeur, voorzien zijn van een antislipzool.

Soms staan hygiëne en veiligheid op gespannen voet met elkaar. Bijvoorbeeld als een vloer schoongemaakt wordt en tijdelijk glad is door water en schoonmaakmiddelen. Professionele schoonmaakbedrijven plaatsen een goed zichtbaar en duidelijk waarschuwingsbord op de plekken waar de vloer (tijdelijk) glad kan zijn.

Aandachtspunten

  • Een veilige vloer behoort onderdeel te zijn van het ontwerp van het gebouw.
  • De indeling, de inrichting en de keuze van de materialen zijn belangrijk voor een veilige werkvloer.
  • In een ontwerp moet rekening worden gehouden met de eisen voor hygiëne en onderhoud. Moet de vloer stroef zijn, omdat uitglijden een groot risico is? Of juist glad, omdat aan hoge hygiëne-eisen te kunnen voldoen?
  • Door slijtage, vuil en schoonmaakmiddelen kan de stroefheid van een vloer afnemen. Hier dient tijdig rekening mee gehouden te worden.