Leren van praktijken over een cultuur van gezond en veilig werken

Het stimuleren van een cultuur van gezond en veilig werken is een belangrijk onderwerp binnen verscheidene organisaties en branches. Een aantal organisaties heeft al stappen gezet om een cultuur van gezond en veilig werken verder te stimuleren om zo arbeidsrisico’s waar mogelijk verder te minimaliseren. Hieronder vind je een overzicht van voorbeelden van praktijksituaties en inspirerende aanpakken.

Naam Omschrijving Kernwoorden
RI&E met draagvlak bij het Tergooi ziekenhuis

Het Tergooi ziekenhuis doet niet alleen een organisatiebrede risico-inventarisatie. Samen met de medewerkers stelt men per afdeling een specifieke RI&E op. Het resultaat is een bedrijfscultuur waar medewerkers zich ook verantwoordelijk voelen voor het opstellen en naleven van de RI&E.

RI&E, draagvlak, goed voorbeeld
Veiligheidsprogramma GO van Heijmans Het veiligheidsprogramma GO (Geen Ongevallen) van Heijmans is specifiek gericht op cultuur en gedrag. Onderdeel van dit veiligheidsprogramma is de GO app door middel van deze app kunnen medewerkers onveilige situaties melden. Het resultaat: een lerende cultuur gericht op het voorkomen van ongevallen. veiligheidsprogramma, app, lerende cultuur, goed voorbeeld
Gezond en veilig werken bij Heijmans In deze video aandacht voor het GO veiligheidsprogramma bij Heijmans waar aandacht is voor het bespreekbaar maken van houding en gedrag om veilig werken te bevorderen. veiligheidsprogramma,  lerende cultuur, goed voorbeeld
Alles over sport: dynamisch werken Op de website 'alles over sport' is er speciaal aandacht voor gedragstips om dynamisch werken te implementeren. Naast deze stappenplannen worden er ook goede voorbeelden gedeeld van bedrijven waarbij gezond werken actief werd gekoppeld aan de bedrijfscultuur.
Dynamisch werken, gezondheidscultuur, goed voorbeeld


 
Gezond en veilig werken bij Schreuder Bouwen en FlexcoRail In deze video aandacht voor hoe een uitwisseling bijdraagt aan het delen van kennis over gezond en veilig werken en het versterken van een cultuur van gezond en veilig werken. Video, goede voorbeelden, praktijksituaties, veiligheidscultuur
Branches & Zelfregulering gezond en veilig werken In deze video wordt er aandacht besteed aan de rol van brancheorganisaties bij het versterken van een cultuur van gezond en veilig werken. Video, branches, goede voorbeelden
Gezond en veilig werken in de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie Deze video gaat in op de bakkerij- en zoetwarenindustrie. Door de brancheorganisatie VBZ is er speciaal aandacht besteed aan het versterken van een cultuur van gezond en veilig werken binnen de branche. Video, arbeidsveiligheidbeleid, cultuur, branche, goed voorbeeld
Gezond en veilig werken bij Voorbij Funderingstechniek In deze video wordt de mening van een veiligheidsdeskundige belicht. Belangrijke aspecten van een gezond- en veiligheidscultuur, zoals commitment van hoger management en belonen na meldingen komen aan bod. Video, veiligheidscultuur
Gezond en veilig werken bij Groenen Groep Veldhoven Deze video gaat in op het creëren van een lerende cultuur en de relatie met vakmanschap om zo gezond en veilig werken te bevorderen. Lerende cultuur, vakmanschap, goed voorbeeld
Gezond en veilig werken bij Steigerbouw Van Der Panne Deze video gaat in op veilig werken bij Steigerbouw Van Der Panne waar veiligheid wordt gerelateerd aan de bedrijfsidentiteit en de bedrijfscultuur. Video, bedrijfscultuur, veiligheidscultuur, goed voorbeeld
Gezond en veilig werken bij CEVA Logistics Deze inspiratievideo gaat in op het veiligheidsprogramma bij CEVA Logistics waar bijvoorbeeld iedere maand de 'safety award' wordt uitgedeeld aan een medewerker als beloning voor veilig werken. Video, bedrijfscultuur, veiligheidscultuur, goed voorbeeld
Gezond en veilig werken bij Service Terminal Rotterdam Deze video gaat in op veilig werken bij de Service Terminal Rotterdam. Waar vooral aandacht is voor een lerende cultuur met focus op preventie, proactiviteit, en participatie van medewerkers. Video, bedrijfscultuur, veiligheidscultuur, goed voorbeeld
Gezond en veilig werken bij Greif In deze video wordt aandacht besteed aan veiligheidscultuur bij Greif. Participatie van medewerkers en het zien van veiligheid als onderdeel van je werkgedrag is daarin essentieel. Video, bedrijfscultuur, veiligheidscultuur, goed voorbeeld
Gezond en veilig werken bij Wienerberger Veiligheid en gezondheid van medewerkers wordt gezien als belangrijkste verantwoordelijkheid bij het bedrijf Wienerberger. In deze video aandacht voor het programma: 'mentale veerkracht'. Video, bedrijfscultuur, veiligheidscultuur, goed voorbeeld
Gezond en veilig werken bij SRO Amersfoort Het is van essentieel belang om er achter te komen wat de cultuur is binnen je bedrijf. Is deze reactief of proactief? In deze video aandacht voor het versterken van een cultuur van gezond en veilig werken bij SRO Amersfoort. Video, bedrijfscultuur, veiligheidscultuur, goed voorbeeld
Gezond en veilig werken in de chemische industrie Brancheverenigingen hebben een essentiele rol in het delen van goede praktijken en het stimuleren van een gezonde en veilige werkomgeving. In deze video aandacht voor de rol van de branchevereniging en aandacht voor de dialoog. Video, branches, goede voorbeelden
Governance Code Veiligheid in de bouw Om te zorgen dat de veiligheidscultuur in de gehele bouwketen verbetere hebben 15 partners in de bouw besloten intensiever samen te werken. In de governance code is speciale aandacht voor het versterken van de veiligheidscultuur. Gedragscode, cultuurverandering, goed voorbeeld
Vignet Arbeidsveiligheid In een handreiking geeft de Vereniging van de Bakkerij- en Zoetwarenbranche (VBZ) de systematiek weer achter het Vignet Arbeidsveiligheid. Het vignet geeft bedrijven ook handvatten om veiligheid te integreren in het gedrag van medewerkers en de cultuur. Handreiking, branche, RI&E, veiligheidscultuur
Handreiking heldere afspraken De handreiking 'heldere afspraken' is bedoeld voor bedrijven werkzaam in de chemie, maar kan ook als inspiratie dienen voor andere sectoren om te werken aan een gezond- en veiligheidscultuur in de gehele keten. Handreiking, samenwerken, veiligheidscultuur
Code Gezond en Veilig Magazijn De code 'gezond en veilig magazijn' moet werkgevers en werknemers in de logistieke sector inspireren de zelfwerkzaamheid voor gezond en veilig werken te vergroten. Gedragscode, branche, veiligheidscultuur
Vezelveiligheid Het platform vezelfveiligheid is een initiatief binnen de asbestbranche en laat zien hoe je in kunt spelen op het thema 'vakmanschap' om zodoende een cultuur van gezond en veilig werken te bevorderen. Platform, branche, veiligheidscultuur
STL - creëren van een Alert cultuur Het Sectorinstituut voor Transport en Logistiek  is er op gericht om van de RI&E een dynamisch instrument te maken, gericht op continue verbetering. Met tipkaarten delen zij goede voorbeelden binnen de branche en benadrukken zij het belang van een ALERT cultuur. Tips, RI&E, branche, goede voorbeelden
Webinar haal je RI&E uit de la Tijdens dit webinar praat het Sectorinstituut Transport en Logistiek je bij over hoe zij de RI&E hebben omgevormd tot een dynamisch instrument om de veiligheidscultuur binnen organisaties te versterken. Webinar, branche, RI&E, veiligheidscultuur
Webinar VIBE Om de veiligheid op de werkvloer te vergroten heeft VeiligheidNL de methode ‘Veiligheid en gezondheid In Beweging’ op poten gezet. In dit webinar aandacht voor  hoe de VIBE methode is ingezet om de gezond- en veiligheidscultuur binnen organisaties te versterken. Webinar, methode, branches
Webinar voortdurend veilig tussen de oren De Bond van Fabrikanten van Betonproducten praat je tijdens dit webinar bij over hoe zij veiligheidsbewustzijn van werknemers vergroten en borgen. Webinar, goede voorbeelden, veiligheidsbewustzijn
Webinar Doe eens gek en begin een gesprek Tijdens dit webinar speciaal aandacht voor de BHV organisatie en hoe het inrichten van een BHV organisatie kan bijdragen aan preventie en de versterking van een gezond- en veiligheidscultuur. Webinar, bhv, veiligheidscultuur
Napofilmpjes De computeranimaties van Napo gaat op verschillende manieren en op humoristische wijze in op veiligheid op de werkvloer. Video, goed voorbeeld, inspiratie, veiligheidscultuur
Dappere weduwe Artikel over het bevorderen van een cultuur van gezond en veilig werken na een dodelijk bedrijfsongeval. Artikel, ongeval, veiligheidscultuur
Hoe rolmodellen de veiligheidscultuur verbeteren In dit artikel wordt ingegaan op de inzet van rolmodellen om de veiligheidcultuur te verbeteren. Artikel, veiligheidscultuur
Gedrag en cultuur in de Nederlandse financiële sector Deze brochure gaat in op toezicht op gedrag en cultuur in de Nederlandse financiële sector.

Brochure, veilig gedrag, risico's, goede voorbeelden

Toolbox gezond- en veiligheidscultuur

De toolbox ‘gezond- en veiligheidscultuur’ biedt instrumenten, inspirerende voorbeelden en inzichten vanuit (wetenschappelijk) onderzoek die concreet ingezet kunnen worden om binnen organisaties actief te werken aan een cultuur van gezond en veilig werken. Deze toolbox biedt instrumenten in vier categorieën: kennis vergroten, inzicht krijgen, leren van praktijken en aan de slag. De complete toolbox is ook als download beschikbaar.