Inzicht krijgen in de huidige cultuur van gezond en veilig werken

Wil je weten hoe het binnen jouw organisatie staat met het werken aan een cultuur van gezond en veilig werken? Gebruik dan een van deze instrumenten of vragenlijsten om inzicht te krijgen in de huidige cultuur en het gesprek te starten om een cultuur van gezond en veilig werken te bevorderen.

Naam Omschrijving Kernwoorden
Zelfinspectietool Nederlandse Arbeidsinspectie Zijn de risico's binnen jouw organisatie bekend? En weet je welke maatregelen je kunt nemen? De zelfinspectietool helpt om bewustwording van gewenst gedrag te vergroten. Zelfinspectie, maatregelen, risico's, bewustwording
Veiligheidsladder De veiligheidsladder stimuleert veilig handelen en veiligheidsbewustzijn. Het is een methode om veiligheidsgedrag in bedrijven te meten en continu te verbeteren. Audit, NEN, veilig bewust certificaat
Self Assessment Questionaire Met deze vragenlijst van veiligheidvoorop krijg je inzicht in de huidige cultuur. Op de website vind je naast een Excel bestand met de vragenlijst ook een handreiking die uitleg geeft aan de vragenlijst. Veiligheidscultuur, scan, zelfbeoordeling
Stofwisseling.nu Op de website van stofwisseling.nu vind je een toolbox gericht op het werken met gevaarlijke stoffen. Onderdeel van deze toolbox is onder andere de checklist veiligheidscultuur en een motivatiemeter. Toolbox, veiligheidscultuur, gevaarlijke stoffen
Zelftest: Hoe veilig werk jij? De Safety Climate Assessment meet de percepties van medewerkers over hoe de organisatie, leidinggevenden en jijzelf tegenover veilig werken staan. Scan, zelfbeoordeling, veiligheidscultuur

Toolbox gezond- en veiligheidscultuur

De toolbox ‘gezond- en veiligheidscultuur’ biedt instrumenten, inspirerende voorbeelden en inzichten vanuit (wetenschappelijk) onderzoek die concreet ingezet kunnen worden om binnen organisaties actief te werken aan een cultuur van gezond en veilig werken. Deze toolbox biedt instrumenten in vier categorieën: kennis vergroten, inzicht krijgen, leren van praktijken en aan de slag. De complete toolbox is ook als download beschikbaar.