Aan de slag met het versterken van een cultuur van gezond en veilig werken

Om een cultuur van gezond en veilig werken te bevorderen is er bij organisaties behoefte aan inzicht in de mogelijke succes- en faalfactoren en concrete stappenplannen om hiermee aan de slag te gaan. Hieronder vind je een overzicht van tools die je kunnen helpen om actief aan de slag te gaan met het bevorderen van een cultuur van gezond en veilig werken.

Naam Omschrijving Kernwoorden
Scan Veilig Gedrag  Veilig gedrag op de werkvloer verhogen? Met deze Scan neem je het veiligheidsgedrag binnen jouw organisatie onder de loep.  Scan, compliance, participatie, verbeterpunten,wetenschappelijk onderzoek 
Zelfinspectietool Inspectie SZW  Zijn de risico's binnen jouw organisatie bekend? En weet je welke maatregelen je kunt nemen? De zelfinspectietool helpt om bewustwording van gewenst gedrag te vergroten. Zelfinspectie, maatregelen, risico's, bewustwording
IZZ organisatieklimaat Op deze website vind je informatie en een stappenplan om aan de slag te gaan met het organisatieklimaat van jouw organisatie Veiligheidscultuur, stappenplan, dialoog
RIVM Resilience in vijf stappen Door resilience kunnen teams in organisaties veilig blijven werken. Resilience in vijf stappen helpt om succesvol om te gaan met onverwachte situaties en onvoorziene risico's. Stappenplan, resilience
Doe het zelf pakket: gezondenveiligwerkt.nl   Op deze website vind je allerhande instrumenten en rapporten om actief aan de slag te gaan met gezond en veilig werken binnen jouw organisatie. Doe het zelf pakket, programma Zelfregulering, gezond en veilig werken
 Handvat gedragscodes Met dit handvat kunnen bedrijven en branches gestimuleerd worden om een gedragscode te ontwikkelen gericht op gezond en veilig werken. Gedragscide
Stappenplan arbeidsveiligheid Het stappenplan arbeidsveiligheid toont twaalf stappen die organisaties kunnen nemen om te werken aan een cultuur van veilig werken in hun organisatie. Arbeidsveiligheid, stappenplan, veiligheidscultuur
Stofwisseling.nu Op de website van stofwisseling.nu vind je een toolbox gericht op het werken met gevaarlijke stoffen. Onderdeel van deze toolbox is onder andere de checklist veiligheidscultuur die ook in andere sectoren ingezet kan worden. Toolbox, checklist, veiligheidscultuur, gevaarlijke stoffen 
Webinar Pesten op de werkvloer Wil je aan de slag met het aanpakken van pestgedrag binnen jouw organisatie? Tijdens dit webinar krijg je inzicht in de aard, omvang, oorzaken en gevolgen van pesten.  Bedrijfscultuur, gedragsbeïnvloeding, webinar
Pamflet: werken aan een cultuur van gezond en veilig werken Dit pamflet biedt inzicht in de knoppen waaraan gedraaid kan worden om gezond en veilig werken te bevorderen Tips, veiligheidscultuur 
Safetyheroes Safetyheroes is een spel ontwikkeld door het Ministerie van SZW waardoor spelers bewust worden van arbeidsrisico's op het werk en met elkaar de dialoog aan gaan. Game, risico's, bewustwording  
Stappenplan voor Intervisie  Intervisie is een eenvoudige manier om nieuwe kennis te verwerven en van elkaar te leren. Met intervisie wil men de deskundigheid van deelnemers vergroten en de kwaliteit van het werk verbeteren. Bijvoorbeeld om veilig en gezond werken te stimuleren.   Bedrijfscultuur, gedragsbeïnvloeding, tips, handreiking
Koerskaart Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat werkt niet alleen buiten haar organisatie maar ook binnen de organisatie actief aan arbeidsveiligheid. Zo maakt Rijkswaterstaat gebruik van een koerskaart om op een interactieve manier aan de slag te gaan met het werken aan een gezond en veiligheidscultuur binnen de organisatie. De koerskaart arbeidsveiligheid is afgestemd op de huisstijl van Rijkswaterstaat en daarbij hoort de bijbehorende themafilm. Laat je inspireren door de aanpak van Rijkswaterstaat! Video, bedrijfscultuur, veiligheidscultuur, goed voorbeeld

Toolbox gezond- en veiligheidscultuur

De toolbox ‘gezond- en veiligheidscultuur’ biedt instrumenten, inspirerende voorbeelden en inzichten vanuit (wetenschappelijk) onderzoek die concreet ingezet kunnen worden om binnen organisaties actief te werken aan een cultuur van gezond en veilig werken. Deze toolbox biedt instrumenten in vier categorieën: kennis vergroten, inzicht krijgen, leren van praktijken en aan de slag. De complete toolbox is ook als download beschikbaar.