Aan de slag met het versterken van een cultuur van gezond en veilig werken

Om een cultuur van gezond en veilig werken te bevorderen is er bij organisaties behoefte aan inzicht in de mogelijke succes- en faalfactoren en concrete stappenplannen om hiermee aan de slag te gaan. Hieronder vind je een overzicht van tools die je kunnen helpen om actief aan de slag te gaan met het bevorderen van een cultuur van gezond en veilig werken.

Naam Omschrijving Kernwoorden
CCV-Gespreksleidraad Wil je als toezichthouder met de cultuur van een onder toezicht staand bedrijf aan de slag? Dan is het belangrijk om hierover in gesprek te gaan. Een goede voorbereiding is daarbij gewenst. Het CCV heeft hiervoor de gesprekleidraad opgesteld. Gespreksleidraad, toezichthouder, bedrijfscultuur, voorbereiding gesprek
Zelfinspectietool Nederlandse Arbeidsinspectie Zijn de risico's binnen jouw organisatie bekend? En weet je welke maatregelen je kunt nemen? De zelfinspectietool helpt om bewustwording van gewenst gedrag te vergroten. Zelfinspectie, maatregelen, risico's, bewustwording
IZZ organisatieklimaat Op deze website vind je informatie en een stappenplan om aan de slag te gaan met het organisatieklimaat van jouw organisatie. Veiligheidscultuur, stappenplan, dialoog
RIVM Resilience in vijf stappen Door resilience kunnen teams in organisaties veilig blijven werken. Resilience in vijf stappen helpt om succesvol om te gaan met onverwachte situaties en onvoorziene risico's. Stappenplan, resilience
Koerskaart Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat werkt niet alleen buiten haar organisatie maar ook binnen de organisatie actief aan arbeidsveiligheid. Zo maakt Rijkswaterstaat gebruik van een koerskaart om op een interactieve manier aan de slag te gaan met het werken aan een gezond en veiligheidscultuur binnen de organisatie. De koerskaart arbeidsveiligheid is afgestemd op de huisstijl van Rijkswaterstaat en daarbij hoort de bijbehorende themafilm. Laat je inspireren door de aanpak van Rijkswaterstaat! Video, bedrijfscultuur, veiligheidscultuur, goed voorbeeld
Handvat gedragscodes Met dit handvat kunnen bedrijven en branches gestimuleerd worden om een gedragscode te ontwikkelen gericht op gezond en veilig werken. Gedragscode
Stappenplan arbeidsveiligheid Het stappenplan arbeidsveiligheid toont twaalf stappen die organisaties kunnen nemen om te werken aan een cultuur van veilig werken in hun organisatie. Arbeidsveiligheid, stappenplan, veiligheidscultuur
Stofwisseling.nu Op de website van stofwisseling.nu vind je een toolbox gericht op het werken met gevaarlijke stoffen. Onderdeel van deze toolbox is onder andere de checklist veiligheidscultuur die ook in andere sectoren ingezet kan worden. Toolbox, checklist, veiligheidscultuur, gevaarlijke stoffen 
Pamflet: werken aan een cultuur van gezond en veilig werken Dit pamflet biedt inzicht in de knoppen waaraan gedraaid kan worden om gezond en veilig werken te bevorderen Tips, veiligheidscultuur 

Toolbox gezond- en veiligheidscultuur

De toolbox ‘gezond- en veiligheidscultuur’ biedt instrumenten, inspirerende voorbeelden en inzichten vanuit (wetenschappelijk) onderzoek die concreet ingezet kunnen worden om binnen organisaties actief te werken aan een cultuur van gezond en veilig werken. Deze toolbox biedt instrumenten in vier categorieën: kennis vergroten, inzicht krijgen, leren van praktijken en aan de slag. De complete toolbox is ook als download beschikbaar.