Toolbox gezond- en veiligheidscultuur

Werken aan een cultuur waarbinnen gezond en veilig gewerkt kan worden.

Door het netwerk van het ministerie van SZW – waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschap zijn vertegenwoordigd - is een inventarisatie van instrumenten gemaakt die organisaties kunnen inzetten om te werken aan een cultuur van gezond en veilig werken. De door het netwerk aangedragen instrumenten zijn gebundeld in een toolbox. Deze toolbox ‘gezond- en veiligheidscultuur’ biedt instrumenten, inspirerende voorbeelden en inzichten vanuit (wetenschappelijk) onderzoek die concreet ingezet kunnen worden om actief te werken aan een cultuur van gezond en veilig werken.

Wil je weten hoe jouw organisatie ervoor staat op het gebied van gezond en veilig werken, of welke concrete acties je kan ondernemen om dit te bevorderen? Klik op één van de vier categorieën om de inhoud van de toolbox te verkennen:

Disclaimer: De instrumenten die verzameld zijn in deze toolbox zijn aangeleverd door het ‘Gezond- en veiligheidscultuur’ netwerk en zijn niet gevalideerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.