Kennis vergroten over een cultuur van gezond en veilig werken

Om een cultuur van gezond en veilig werken te bevorderen, kan (wetenschappelijke) kennis een mooi aanknopingspunt zijn. Hieronder vind je een overzicht van rapporten en documenten die je kunt gebruiken om jouw kennis, of de kennis van medewerkers binnen jouw organisatie, te vergroten over dit onderwerp.

Naam Omschrijving Kernwoorden
Van compliance naar participatie (Rupert, 2013) Wil je meer weten over het belang van een gezond- en veiligheidscultuur? Deze naslagwerken die behoren bij de Scan Veilig Gedrag helpen je om kennis te vergroten over hoe je binnen jouw organisatie van compliance naar participatie gaat. Compliance, participatie, scan, wetenschappelijk onderzoek

Handreiking veiligheid tussen de oren (ministerie SZW, 2005)

Deze handreiking gaat in op het belang van veilig gedrag op het werk. Ook bevat het goede voorbeelden van interventies omtrent veilig gedrag. Handreiking, veilig gedrag, voorbeelden, interventies
Bedrijfscultuur als factor voor gedrag (Toezine, 2017) In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe een bedrijfscultuur wetenschappelijk is te typeren en wat dat betekent voor toezicht. Bedrijfscultuur, onethisch gedrag, qetenschappelijk onderzoek, programma handhaving en gedrag
Hoe kunnen toezichthouders het gedrag van bedrijven beinvloeden (Toezine, 2017) In dit artikel wordt ingegaan op de rol van toezichthouders om gedrag binnen organisaties te beïnvloeden. Toezichthouders, gedragsbeïnvloeding
Rapport gedragsbeinvloeding bij bedrijven (EZ, 2016) Dit rapport gaat in op gedragsbeinvloeding bij bedrijven en bevat een wetenschappelijk literatuuronderzoek alsmede concrete casussen. Gedragsbeïnvloeding, bedrijven, wetenschappelijk onderzoek
Succesvol werken aan cultuurverandering (Boonstra, 2010) (pdf) Dit document bevat de conclusies van het onderzoek van Jaap Boonstra naar succesvolle cultuurverandering bij 16 Nederlandse organisaties. Er wordt ingegaan op het begrip cultuur en tips voor een succesvolle aanpak cultuurverandering. Cultuurverandering, tips
Webinar Veiligheidsgedrag onder de loep Dit webinar gaat in op de Scan veilig gedrag en gaat in op de vraag waarom het dirigeren van cultuur en gedrag van essentieel belang is voor organisaties. Ook wordt de wetenschappelijke basis van de Scan veilig gedrag uitgelegd. Scan, compliance, participatie, leiderschap, webinar
Webinar Nudging Dit webinar gaat in op de vraag hoe je door middel van nudging onbewust gedrag bewust kunt beïnvloeden binnen organisaties. Nudging, onbewust gedrag, gedragsbeïnvloeding, wetenschappelijk onderzoek, voorbeelden, webinar
CCV publicaties gedragsonderzoek De website van het CCV (Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid heeft verschillende (gratis te downloaden) publicaties die ingaan op cultuuraspecten binnen organisaties en het bevorderen van veilig gedrag in relatie tot regelgeving. Gedragsonderzoek, programma handhaving en gedrag, regelgeving
Brochure 10 tips verbeteren arbeidsveiligheid op de werkvloer In deze brochure worden tien tips gegeven waarmee organisaties arbeidsveiligheid op de werkvloer kunnen verbeteren. Speciaal aandacht voor het borgen van een veiligheidscultuur in de structuur van de organisatie. Arbeidsveiligheid, tips
Dossier Veilig Gedrag (Guldenmund, 2015) Dit kennisdossier gaat in op veilig gedrag in productieomgevingen, maar is daarbuiten ook relevant voor andere sectoren en organisaties om gedrag en te begrijpen, te beschrijven en te bevorderen. Veilig gedrag, handreiking, wetenschappelijk onderzoek, gedragsbeïnvloeding
Veiligheid op het werk: gedrag en cultuur  In deze brochure van 5xbeter wordt ingegaan op het belang van veiligheidscultuur en het werken aan het verbeteren van de veiligheidscultuur Veiligheidscultuur, veilig gedrag, stappenplan
HSE - organisational culture Op de (Engelstalige) website van HSE (Health and Safety Executive) wordt aandacht besteed aan wat er wordt verstaan onder het begrip cultuur en hoe je hier grip op kan krijgen. Organisatiecultuur, veiligheidscultuur, publicaties
Commitment strategie voor veiligheid: de nul houden (Zwetsloot, 2017) Dit onderzoeksrapport gaat in op de succesfactoren die bijdragen aan de implementatie van een Zero-accidents vision. Een van de essentiele sleutels van succes is het creeren van een lerende veiligheidscultuur. Rapport, nul-ongevallenvisie, wetenschappelijk onderzoek, commitment
Praktische gids: veiligheid en gezondheid op het werk (Europese Commissie, 2017) De Europese commissie heeft een praktische gids opgesteld met tips voor een geslaagde aanpak van gezondheid en veiligheid op het werk. Ook zijn er links naar instrumenten om te werken aan gezondheid en veiligheid op het werk. Regelgeving, tips, instrumenten
Raamwerk voor zelfregulering gezond & veilig werken (Visscher, 2015) Dit rapport gaat in op zelfregulering op het gebied van gezond en veilig werken. Een van de onderdelen van dit raamwerk is het werken aan cultuur en gedrag. Zelfregulering, cultuur en gedrag, raamwerk
Dossier cultuur Op de website van veiligheidskundige.nl staat een actueel dossier waarin artikelen worden opgenomen die relateren aan het werken aan een cultuur van gezond en veilig werken. Dossier cultuur, artikelen, veiligheidskundige
Veiligheidscultuur bij chemiebedrijven (Zwetsloot, 2012) Deze presentatie van Gerard Zwetsloot gaat in op veiligheidscultuur bij BRZO bedrijven. BRZO bedrijven, wetenschappelijk onderzoek, scan
Werken aan veiligheids- en gezondheidscultuur (Sdu, 2010) Dit (betaalde) rapport van Arbo-informatieblad (56) gaat in op het werken aan een veiligheids- en gezondheidscultuur en biedt stappenplannen en modellen om er mee aan de slag te gaan. Rapport, betaald, veiligheidscultuur
Veiligheidscultuur? Gebruik dat woord niet steeds (Koomen en Zwaard, 2017) Dit artikel geeft een kritische blik op het werken aan een veiligheidscultuur en gaat in op de complexiteit van het meten van veiligheidscultuur. Veiligheidscultuur, artikel, meten
Webinar 'Voortdurend veilig: Tussen de oren' Dit webinar gaat in op de vraag hoe de Bond van Fabrikanten van Betonproducten veiligheidsbewustzijn van werknemers vergroot en borgt.

Veiligheidsbewustzijn, voorbeelden, webinar

Gedrag en cultuur in compliance-managementsystemen (Kwaliteit in Bedrijf, 2017)

Een onderzoek van Kwaliteit in Bedrijf naar hoe gedrag en cultuur gemanaged kunnen worden.

Onderzoek, veiligheidscultuur, gedragsbeïnvloeding

Toolbox gezond- en veiligheidscultuur

De toolbox ‘gezond- en veiligheidscultuur’ biedt instrumenten, inspirerende voorbeelden en inzichten vanuit (wetenschappelijk) onderzoek die concreet ingezet kunnen worden om binnen organisaties actief te werken aan een cultuur van gezond en veilig werken. Deze toolbox biedt instrumenten in vier categorieën: kennis vergroten, inzicht krijgen, leren van praktijken en aan de slag. De complete toolbox is ook als download beschikbaar.