Gezond- en veiligheidscultuur

Een veilige en gezonde werkomgeving, dat wil jij als werkgever toch ook? Wist je dat de cultuur in je organisatie hierbij een belangrijke rol speelt? Organisatiecultuur is natuurlijk een abstract begrip. Er zijn echter elementen van de organisatiecultuur waar je als werkgever veel grip op hebt. Het is allereerst belangrijk dat je als werkgever prioriteit geeft aan gezond en veilig werken. Ten tweede spelen de leidinggevenden in je bedrijf een cruciale rol. Ten derde is het belangrijk dat je je medewerkers actief betrekt bij gezond en veilig werken. Verder is het zinvol te kijken hoe je leert van incidenten. Op deze pagina’s vind je drie hoofdcategorieën die je verder helpen om gezond en veilig werken vanuit de cultuur jouw organisatie te verbeteren. 

  • Kennis vergroten over een cultuur van gezond en veilig werken
  • Inzicht krijgen in de vier elementen die belangrijk zijn voor een organisatiecultuur van gezond en veilig werken en Aan de slag met het verbeteren van uw cultuur voor gezond en veilig werken.
  • Leren van praktijken over een cultuur van gezond en veilig werken