Gezond- en veiligheidscultuur

Een veilige en gezonde werkomgeving is helaas niet overal de realiteit. Uit ongevalonderzoek blijkt dat onveilig gedrag vaak een rol speelt bij een ongeluk. Niet alleen compliance van werkgevers en werknemers door het opvolgen van regels, maar ook participatie is van belang. Een (pro-)actieve houding van werkgevers en werknemers ten aanzien van gezond en veilig gedrag is namelijk essentieel om gezond en veilig werken te bevorderen. Hierbij is het cruciaal om arbeidsrisico's te herkennen en erkennen en elkaar onderling te willen wijzen op onveilig gedrag.

De toolbox gezond- en veiligheidscultuur biedt instrumenten in vier categorieën die werkgevers en werknemers kunnen inzetten om een cultuur van gezond en veilig werken te stimuleren. Klik op één van de categorieën om de toolbox te verkennen: