Inspiratievideo arbozorg: SRO Amersfoort

Gecertificeerd hogere veiligheidskundige Rob Groen doet uit de doeken hoe hij zorgt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, samen met zijn directie, het management en arbodienstverleners. Hij brengt onder andere alle mogelijke risico’s in kaart. Groen is ook preventiemedewerker bij SRO Amersfoort.

SRO beheert en verhuurt accommodaties voor sportbeoefening en voor het organiseren van activiteiten en evenementen. Gemeenten in de regio’s Eemland en Kennemerland zijn de opdrachtgevers.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Deze video kan andere branches en bedrijven inspireren om op een andere manier in gesprek te gaan met werknemers. De preventiemedewerker heeft daarbij de rol om een inschatting te maken van de organisatiecultuur. Op basis daarvan dient hij de juiste oplossingen aan te dragen als het gaat om gezonde arbeidsomstandigheden. Bekijk de inspiratievideo op YouTube