Webinar: gezond en veilig werken in beweging

Om de veiligheid op de werkvloer te vergroten heeft VeiligheidNL de methode ‘Veiligheid en gezondheid In Beweging’ (VIBE) op poten gezet. Dat deed de organisatie in samenwerking met de branches Bouwend Nederland, A&O-fonds Waterschappen en Vereniging van Steiger-, Hoogwerk en Betonbekistingbedrijven (VSB).

Dit webinar is georganiseerd naar aanleiding van bovengenoemd pilotproject. Met deze methode kunnen branches en bedrijven gezond en veilig werken op de werkvloer stimuleren.

De proef ging als volgt in zijn werk. Medewerkers uit de branches zijn volgens het train-de-trainer principe opgeleid tot VIBE-facilitator. Een facilitator zorgt voor bewustzijn, signaleert wat er aan de hand is rondom veilig en gezond werken, activeert en stimuleert. Tot slot reikt deze persoon tools aan om de gestelde doelen te behalen.

Tijdens dit webinar krijgt u informatie over de resultaten en ervaringen van de VIBE-aanpak. De methode helpt om bewustzijn te creëren bij medewerkers over veilig en gezond werken. Het is ook de bedoeling om ze gedragsmatig (verder) in beweging te krijgen.

Sprekers

  • Charlotte Bruijnen, Consultant, VeiligheidNL.
  • Hans Huysen, Adviseur kwaliteit, veiligheid en risicomanagement bij TACKnowledge
  • Hub Moonen, Productmanager, Hertel.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Leer als brancheorganisatie van de VIBE-aanpak. Ontdek wat er mogelijk is aan tools en technieken om medewerkers binnen bedrijven in beweging te krijgen, en inspireer bedrijven binnen uw branche om zelf aan de slag te gaan.

Ontdek als bedrijf het belang van een cultuur van veilig en gezond werken. Of volg zelf de opleiding tot VIBE-facilitator, om zo uw eigen bedrijf of anderen verder op weg te helpen.

Bekijk het webinar terug op YouTube.