Video: branches over veiligheid op het werk zelf organiseren (zelfregulering)

Vier vertegenwoordigers van brancheorganisaties vertellen waarom en hoe zij gezond en veilig werken prioriteit hebben gegeven, en om welke reden zij bedrijven helpen om dat zelf goed te organiseren.

De video bevat inspirerende voorbeelden. Partijen maken afspraken met elkaar, stellen procedures en voorschriften vast en zetten communicatie in om gedrag en cultuur te beïnvloeden. Zo verbeteren ze gezond en veilig werken, met gebruikmaking van ieders vakmanschap.
 
Vertegenwoordigers brancheorganisaties: Math Creemers (Stigas), Kees van Dongen (Ascert), Henk Schuur (Bond van fabrikanten van betonproducten) en Danny Wilms (Grafimedia).

Bekijk de video op YouTube.