Inspiratievideo veiligheid op het werk: Heijmans

Met het veiligheidsprogramma GO! (Géén Ongevallen) maakt Heijmans ‘houding en gedrag’ van medewerkers bespreekbaar. Veiligheid is voor Heijmans een absolute must. Werken in de bouw brengt namelijk risico’s met zich mee.

Project Directeur Otto van Lookeren Campagne bij Heijmans, houdt zich dagelijks bezig met gezond en veilig werken.
In 2013 is Heijmans het veiligheidsprogramma GO! gestart. Bij het bespreekbaar maken van ‘houding en gedrag’ is het de bedoeling dat bepaalde vanzelfsprekendheden binnen het werk worden aangepakt, zodat het aantal ongevallen wordt beperkt.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Bedrijven en branches kunnen zich laten inspireren door deze goede praktijk over het opzetten van een breed veiligheidsprogramma in de bouwsector. Ook kunnen ze leren van de aanpak. Bekijk de inspiratievideo op YouTube.