Publicaties

Een overzicht van publicaties rond het thema gezond en veilig werken.

139 resultaten voor publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling

In deze folder van Inspectie SZW leest u op welke wijze en onder welke voorwaarden u tegen deze boetebeschikking bezwaar kunt ...

Inspectie SZW - zelfstandigen

In de arboregelgeving staan ook regels voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), freelancers en zelfstandig ondernemers. Het ...

Adviezen van het Centraal College van Deskundigen Liften

Het Centraal College van Deskundigen Liften kan door middel van adviezen (Lift Advies of Bindend Advies) nadere toelichting geven ...

Documenten over specifieke TCVT-onderwerpen

Op deze pagina treft u TCVT documenten aan die informatie geven over specifieke TCVT onderwerpen. Ga hier naar de documenten over ...

Het gebruik van conformiteitsbeoordeling en accreditatie in het overheidsbeleid

Dit is een rapport van de interdepartementale commissie conformiteitsbeoordeling en normalisatie (ICN), behorende bij het ...

Voorlichtingsbijeenkomst 'Van beoordelen naar accrediteren' (19 juni 2015)

Ga hier naar het verslag en presentaties van de voorlichtingsbijeenkomst 'Van beoordelen naar accrediteren' (19 juni 2015)  

Richtlijnen van de Europese Commissie

Dit is de website van de Europese Commissie waar het proces is uitgelegd dat de fabrikant moet doorlopen wanneer hij een ...

Verordening (EG) nr. 765/2008

Dit is een link naar verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees parlement en de Raad van 9 juli 2008 om de eisen inzake ...

Richtlijn 2014/34/EU explosieveilig materieel

Dit is een link naar de richtlijn 2014/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 februari 2014, betreffende de ...

Richtlijn 2014/29/EU Drukvaten van een eenvoudige vorm

Dit is een link naar de richtlijn 2014/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 februari 2014, betreffende de ...

Richtlijn 2014/33/EU Liften

Dit is een link naar de richtlijn 2014/33/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 februari 2014, betreffende de ...

Richtlijnen 2006/42/EG machines

Dit is een link naar de richtlijn 2006/42/EG van het Europees parlement en de Raad van 17 mei 2006, betreffende machines en tot ...