NKAL - Leidraad Allergenen

In de Leidraad Allergenen van het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) wordt invulling gegeven aan het Nederlandse beleid rond inhalatie-allergenen.

Deze leidraad richt zich primair op beroepsmatig inhaleerbare allergenen. Er zijn twee hoofddocumenten opgesteld: een versie voor arboprofessionals en een versie voor werkgevers en werknemers. Een lijst met allergenen bevat informatie over alle, in de wetenschappelijke literatuur gevonden, beroepsallergenen en de bijbehorende branches.

Download de leidraad op de website van het NKAL.