Publicaties

Een overzicht van publicaties rond het thema gezond en veilig werken.

139 resultaten voor publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Opkomend risico voor arbeidsveiligheid door inzet van robots op de werkvloer

TNO heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de veiligheidsrisico’s als gevolg van de inzet van ...

Beroepsziekten in cijfers

‘Beroepsziekten in Cijfers ’ is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) / Coronel Instituut voor Arbeid ...

Gezond en veilig werken met straling

Iedereen die werkt, heeft recht op een goede werkplek. Zodat wij allemaal, nu én in de toekomst, vitaal en ongeschonden ons werk ...

RIVM - Internationale richtlijn voor veilig gebruik biogasinstallatie

Biogas is een zeer ontvlambaar gasmengsel dat bij inademing schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Veilig gebruik van ...

De aanpak van werkdruk: Hoe doen organisaties in Nederland dat?

In elke arbeidsorganisatie bestaat de kans dat werknemers last krijgen van werkstress. Eén van de oorzaken hiervan is een hoge ...

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

De NEA is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland.

NKAL - Leidraad Allergenen

In de Leidraad Allergenen van het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) wordt invulling gegeven aan het ...

Arbo in Bedrijf

Het onderzoek geeft een actueel beeld van de naleving van arboverplichtingen, de blootstelling aan arbeidsrisico’s en door ...

Richtlijn 2014/68/EU Drukapparatuur

Dit is een link naar de richtlijn 2014/68/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014, betreffende het aanbieden van ...

Purprotocol

Het ‘Protocol voor diagnostiek van gezondheidsklachten in relatie tot potentiële blootstelling aan isocyanaten en PUR schuim, ...

Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek

Werkgevers en werknemers willen samen met de overheid het omgaan met nanodeeltjes op de werkplek aanpakken. Uitgangspunt hierbij ...

Arbeidsrisico's in de verpleging, verzorging en thuiszorg

Deze brochure van Inspectie SZW vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico’s in de verpleging, verzorging en thuiszorg. U ...