Publicaties

Een overzicht van publicaties rond het thema gezond en veilig werken.

141 resultaten voor publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Factsheet - Werkstress 2016

Bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met een hoge werkdruk. Ongeveer een miljoen werknemers loopt het risico ...

Duurzame Inzetbaarheid in Nederland

De duurzame inzetbaarheid (DI) van werknemers is een veelzijdig onderwerp dat veel beleidsmakers, onderzoekers, (HR-) of ...

TNO/CBS - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)

De NEA is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland.

TNO - Factsheet Werkstress, Burn-out en Verzuim in cijfers

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere ...

TNO - Werkgevers Enquête Arbeid (WEA)

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen ...

TNO - Arbobalans

De Arbobalans wordt tweejaarlijks door TNO samengesteld, in samenwerking met het CBS, RIVM en het Nederlands Centrum voor ...

Opkomend risico voor arbeidsveiligheid door inzet van robots op de werkvloer

TNO heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de veiligheidsrisico’s als gevolg van de inzet van ...

Beroepsziekten in cijfers

‘Beroepsziekten in Cijfers ’ is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) / Coronel Instituut voor Arbeid ...

Gezond en veilig werken met straling

Iedereen die werkt, heeft recht op een goede werkplek. Zodat wij allemaal, nu én in de toekomst, vitaal en ongeschonden ons werk ...

RIVM - Internationale richtlijn voor veilig gebruik biogasinstallatie

Biogas is een zeer ontvlambaar gasmengsel dat bij inademing schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Veilig gebruik van ...

De aanpak van werkdruk: Hoe doen organisaties in Nederland dat?

In elke arbeidsorganisatie bestaat de kans dat werknemers last krijgen van werkstress. Eén van de oorzaken hiervan is een hoge ...

NKAL - Leidraad Allergenen

In de Leidraad Allergenen van het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) wordt invulling gegeven aan het ...