Publicaties

148 resultaten voor publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Handreiking REACH en Arbo

Deze handreiking is opgesteld om werkgevers te helpen bij het bepalen van hun arbobeleid met betrekking tot stoffen die onder...

14-09-2017

Publicaties EU-OSHA over Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd

Een overzicht van (Nederlandstalige) publicaties van EU-OSHA (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk)...

12-09-2017

Eerlijk werk in, aan en op schepen 2016

De Inspectie SZW controleert sinds een aantal jaren actief in de branches scheepsbouw en -reparatie/-onderhoud en de zee- en...

29-08-2017

Blootstellingsregistratie werken met nanomaterialen

De pilot ‘Blootstellingsregistratie werken met nanomaterialen’ was een gezamenlijk project van de vakbond FNV en de...

15-08-2017

Volandis - A-bladen

Bedrijven in de Bouw en Infra moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast zijn er andere regelingen, zoals...

15-08-2017

Leren van beroepsziekten? Een nieuw perspectief verkend – RIVM

Jaarlijks overlijden naar schatting circa 4.100 mensen aan een beroepsziekte. Beter inzicht in de oorzaken van het ontstaan van...

15-08-2017

Praktijkinfo Wet verbetering poortwachter (VNO-NCW)

Als een medewerker langdurig ziek wordt, krijgt de werkgever te maken met haar rol als werkgever in het kader van de Wet...

08-08-2017

Veilig werken op hoogte: logisch, als je erover nadenkt

Jaarlijks vallen tien tot dertig mensen dood in de bouw. Enkele honderden per jaar belanden in het ziekenhuis. In deze brochure...

01-08-2017

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling

In deze folder van Inspectie SZW leest u op welke wijze en onder welke voorwaarden u tegen deze boetebeschikking bezwaar kunt...

21-07-2017

Inspectie SZW - zelfstandigen

In de arboregelgeving staan ook regels voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), freelancers en zelfstandig ondernemers....

19-07-2017

Adviezen van het Centraal College van Deskundigen Liften

Het Centraal College van Deskundigen Liften kan door middel van adviezen (Lift Advies of Bindend Advies) nadere toelichting...

14-07-2017

Documenten over specifieke TCVT-onderwerpen

Op deze pagina treft u TCVT documenten aan die informatie geven over specifieke TCVT onderwerpen. Ga hier naar de documenten...

14-07-2017