Publicaties

151 resultaten voor publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Arbeidstijden - Licht op de nacht

Regelmatig in de nacht werken heeft gevolgen voor de gezondheid, welzijn en de veiligheid. In het ‘Licht op de nacht’ rapport...

Arbeidsmarkt in kaart - Werkgevers 2017

Duurzame inzetbaarheid is het centrale thema in de publicatie ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017’ van het Sociaal...

Brochure MKB Nederland - De vernieuwde Arbowet

Gezond en veilig werken draagt bij aan een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarom is sinds 1 juli de...

Gezondheidsraad: Gezondheidsrisico's door nachtwerk

In Nederland werken bijna 1,3 miljoen mensen – zo’n 15% van de beroepsbevolking - soms of regelmatig ’s nachts. Op verzoek van...

Basisinspectiemodule Inspectie SZW

Een BasisInspectieModule (BIM) is een werkinstructie voor inspecteurs van Inspectie SZW. Basisinspectiemodules zijn primair...

Handreiking REACH en Arbo

Deze handreiking is opgesteld om werkgevers te helpen bij het bepalen van hun arbobeleid met betrekking tot stoffen die onder...

Publicaties EU-OSHA over Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd

Een overzicht van (Nederlandstalige) publicaties van EU-OSHA (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk)...

Eerlijk werk in, aan en op schepen 2016

De Inspectie SZW controleert sinds een aantal jaren actief in de branches scheepsbouw en -reparatie/-onderhoud en de zee- en...

Blootstellingsregistratie werken met nanomaterialen

De pilot ‘Blootstellingsregistratie werken met nanomaterialen’ was een gezamenlijk project van de vakbond FNV en de...

Volandis - A-bladen

Bedrijven in de Bouw en Infra moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast zijn er andere regelingen, zoals...

Leren van beroepsziekten? Een nieuw perspectief verkend – RIVM

Jaarlijks overlijden naar schatting circa 4.100 mensen aan een beroepsziekte. Beter inzicht in de oorzaken van het ontstaan van...

Praktijkinfo Wet verbetering poortwachter (VNO-NCW)

Als een medewerker langdurig ziek wordt, krijgt de werkgever te maken met haar rol als werkgever in het kader van de Wet...