Gids – Ketenzorg gevaarlijke stoffen in ziekenhuizen

Deze gids is vervaardigd als een pilot in het kader van de nota Strategie Omgaan met Stoffen (SOMS) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De gids bevat belangrijke aanbevelingen voor iedereen die betrokken is bij het verantwoord omgaan met stoffen in ziekenhuizen.

Ga naar Gids - Ketenzorg gevaarlijke stoffen in ziekenhuizen.