Fysieke belasting in de bouw

Fysieke belasting in de bouw is een belangrijke veroorzaker van arbeidsongeschiktheid. De aanpak van dit risico draagt direct bij aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de bouw. In deze factsheet worden de belangrijkste resultaten van de inspecties in 2015 vermeld en vergeleken met inspectieresultaten van voorgaande jaren.

Ga naar Fysieke belasting in de bouw