Publicaties - Externe bronnen

Een overzicht van publicaties rond het thema gezond en veilig werken.

113 resultaten voor publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Richtlijn 2014/33/EU Liften

Dit is een link naar de richtlijn 2014/33/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 februari 2014, betreffende de ...

Richtlijnen 2006/42/EG machines

Dit is een link naar de richtlijn 2006/42/EG van het Europees parlement en de Raad van 17 mei 2006, betreffende machines en tot ...

Richtlijn 89/686/EEG, per 21 april 2018 Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen

Dit is een link naar de verordening (eu) 2016/425 van het Europees parlement en de Raad van 9 maart 2016, betreffende ...

Certificatieschema Gasdeskundige tankschepen

In dit document wordt het proces beschreven voor de certificatie van Gasdeskundigen-Tankschepen op niveau 2. Ga hier naar het ...

Verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken

Het ziekteverzuim is niet in alle bedrijfstakken hetzelfde. Zo verzuimen werknemers die werkzaam zijn in het openbaar bestuur en ...

Staat van eerlijk werk. Loon naar werken?

Internationale instellingen en wetenschappers wijzen erop dat de relatieve beloning voor de factor arbeid afneemt ten opzichte ...

Staat van ernstige arbeidsongevallen. 'Weer veilig thuis uit je werk'

Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat je na een werkdag weer veilig thuiskomt. In bepaalde bedrijfssectoren en beroepen lopen ...

Factsheet Handhaving bij opdrachtgevers van GWW-projecten

De opdrachtgever van GWW projecten speelt een belangrijke rol in het beheersen van arbeidsrisico’s bij de uitvoering van ...

Inspectie SZW - brochure Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Deze publicatie van de Inspectie SZW is bestemd voor werkgevers en geeft informatie over wat te doen als er zich een ernstig ...

Richtlijn Kanker en Werk

De richtlijn 'Kanker en Werk' van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is ontwikkeld voor ...

Jaarverslag EU-OSHA

EU-OSHA is het agentschap van de Europese Unie dat voorlichting geeft over veiligheid en gezondheid op het werk

Inspectie SZW - Risicoanalyse

De overheid is (mede)verantwoordelijk om ongewenste maatschappelijke effecten zo veel mogelijk te voorkomen. De departementen ...