Publicaties

Een overzicht van publicaties rond het thema gezond en veilig werken.

139 resultaten voor publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Staat van eerlijk werk. Loon naar werken?

Internationale instellingen en wetenschappers wijzen erop dat de relatieve beloning voor de factor arbeid afneemt ten opzichte ...

Staat van ernstige arbeidsongevallen. 'Weer veilig thuis uit je werk'

Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat je na een werkdag weer veilig thuiskomt. In bepaalde bedrijfssectoren en beroepen lopen ...

Factsheet Handhaving bij opdrachtgevers van GWW-projecten

De opdrachtgever van GWW projecten speelt een belangrijke rol in het beheersen van arbeidsrisico’s bij de uitvoering van ...

Eindrapport gegevensverwerking SZW

Wat zijn de wettelijke vereisten ten aanzien van registratie, ontsluiting, overdracht, toegang en bewaren van arbeidsgerelateerde ...

Inspectie SZW - brochure Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Deze publicatie van de Inspectie SZW is bestemd voor werkgevers en geeft informatie over wat te doen als er zich een ernstig ...

Richtlijn Kanker en Werk

De richtlijn 'Kanker en Werk' van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is ontwikkeld voor ...

Jaarverslag EU-OSHA

EU-OSHA is het agentschap van de Europese Unie dat voorlichting geeft over veiligheid en gezondheid op het werk

Inspectie SZW - Risicoanalyse

De overheid is (mede)verantwoordelijk om ongewenste maatschappelijke effecten zo veel mogelijk te voorkomen. De departementen ...

Werkgevers Enquête Arbeid (WEA)

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen ...

De toekomst van werk

Hoe ziet de toekomst van werk er uit op de Nederlandse arbeidsmarkt? In de notitie De toekomst van werk, samengesteld door de ...

Samen veilig en gezond bouwen

Deze brochure gaat over de rollen en verplichtingen van de diverse partijen tijdens de drie fasen van het bouwproces: de ...

Veiligheid en gezondheid op het werk is een zaak van iedereen

Met eenvoudige en concrete tips helpt de gids werkgevers bij een geslaagde aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk ...