Publicaties

Een overzicht van publicaties rond het thema gezond en veilig werken.

139 resultaten voor publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Basisinspectiemodule Inspectie SZW

Een BasisInspectieModule (BIM) is een werkinstructie voor inspecteurs van Inspectie SZW.

Handreiking REACH en Arbo

Deze handreiking is opgesteld om werkgevers te helpen bij het bepalen van hun arbobeleid met betrekking tot stoffen die onder ...

Publicaties EU-OSHA over Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd

Een overzicht van (Nederlandse talige) publicaties van EU-OSHA (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk) ...

Eerlijk werk in, aan en op schepen 2016

De Inspectie SZW controleert sinds een aantal jaren actief in de branches scheepsbouw en -reparatie/-onderhoud en de zee- en ...

Blootstellingsregistratie werken met nanomaterialen

De pilot ‘Blootstellingsregistratie werken met nanomaterialen’ was een gezamenlijk project van de vakbond FNV en de ...

Volandis - A-bladen

Bedrijven in de Bouw en Infra moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast zijn er andere regelingen, zoals ...

Leren van beroepsziekten? Een nieuw perspectief verkend – RIVM

Jaarlijks overlijden naar schatting circa 4.100 mensen aan een beroepsziekte. Beter inzicht in de oorzaken van het ontstaan van ...

Praktijkinfo Wet verbetering poortwachter (VNO-NCW)

Als een medewerker langdurig ziek wordt, krijgt de werkgever te maken met haar rol als werkgever in het kader van de Wet ...

Veilig werken op hoogte: logisch, als je erover nadenkt

Jaarlijks vallen tien tot dertig mensen dood in de bouw. Enkele honderden per jaar belanden in het ziekenhuis. In deze brochure ...

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling

In deze folder van Inspectie SZW leest u op welke wijze en onder welke voorwaarden u tegen deze boetebeschikking bezwaar kunt ...

Inspectie SZW - zelfstandigen

In de arboregelgeving staan ook regels voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), freelancers en zelfstandig ondernemers. Het ...

Adviezen van het Centraal College van Deskundigen Liften

Het Centraal College van Deskundigen Liften kan door middel van adviezen (Lift Advies of Bindend Advies) nadere toelichting geven ...