Publicaties

Een overzicht van publicaties rond het thema gezond en veilig werken.

139 resultaten voor publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Europese bedrijvenenquêtes (ESENER)

De Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener) van EU-OSHA is een uitgebreide enquête die onderzoekt hoe ...

Arbeidsongevallen in Nederland

In de rapporten ' Arbeidsongevallen in Nederland' is een analyse gedaan van de door de Inspectie SZW onderzochte ...

Casestudies - veiliger en gezonder werken op alle leeftijden

Op de website van de EU-OSHA - Healthy Workplaces - worden enkele praktische manieren beschreven waarop de uitdagingen van een ...

Campagne Toolkit - veiligheid en gezondheid campagnes

Er is weinig twijfel dat reclame, marketing en public relations campagnes aanzienlijk kunnen invloed hebben op hoe mensen denken ...

Campagnemateriaal - een gezonde werkplek 2016-2017

Voelt u zich geïnspireerd? Wilt u de boodschap luid en duidelijk overbrengen? Of bent u alleen maar op zoek naar meer informatie? ...

Arbobalans

De Arbobalans wordt tweejaarlijks door TNO samengesteld, in samenwerking met het CBS, RIVM en het Nederlands Centrum voor ...

Rapport ‘Opkomende risico's arbeidsveiligheid IT-koppelingen arbeidsmiddelen'

TNO heeft in opdracht van het ministerie van SZW een verkenning gedaan van veiligheidsrisico’s als gevolg van de digitalisering ...

Onderzoek naar de gezondheid van de werkplek in kantoorgebouwen 2016

Search Ingenieursbureau B.V is door Vereniging Schoonmaak Research gevraagd om een onderzoeksproject uit te voeren in diverse ...

e-gids - leeftijdsmanagement toepassen op het werk

In het kader van de campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden" heeft EU-OSHA een e-gids gepubliceerd over het beheer van ...

Elektromagnetische velden in arbeidssituaties

Elektromagnetische velden kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers. De mate waarin en manier waarop is ...

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) - jaarverslag 2015

In 2015 is opnieuw gebleken dat de Wet op de medische keuringen (Wmk) en de bepalingen daarin met betrekking tot ...

Inspectie SZW - Eindrapportage sector Afval 2010 - 2015

In 2010 is de Inspectie SZW begonnen met een meerjarige aanpak om de arbeidsomstandigheden in de afvalbedrijfstak te bevorderen. ...