Verordening (EG) nr. 765/2008

Dit is een link naar verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees parlement en de Raad van 9 juli 2008 om de eisen inzake accreditatie en markttoezicht over het verhandelen van producten vast te leggen.

Ga hier naar de Verordening (EG) nr. 765/2008