De aanpak van werkdruk: Hoe doen organisaties in Nederland dat?

In elke arbeidsorganisatie bestaat de kans dat werknemers last krijgen van werkstress. Eén van de oorzaken hiervan is een hoge werkdruk. Aanhoudende werkstress kan leiden tot verzuim, burn-out en uitval van werknemers. Om dat te voorkomen, moeten werkgevers beleid ontwikkelen om werkdruk te beheersen.

De Inspectie SZW controleerde van 1 november 2015 tot 1 maart 2016 bij 81 organisaties in verschillende sectoren of de werkgevers de risico’s op werkdruk inventariseren, nader onderzoeken, planmatig aanpakken en evalueren, totdat ze de risico’s onder controle hebben. Het beeld is indicatief, maar niet representatief voor heel Nederland. In de factsheet De aanpak van werkdruk: Hoe doen organisaties in Nederland dat? op de website van Inspectie SZW vindt u de resultaten.

In het najaar van 2017 heeft de Inspectie SZW herinspecties uitgevoerd. Tijdens een herinspectie controleert de Inspectie SZW of de eerder geconstateerde overtredingen zijn opgeheven. De resultaten van deze herinspecties laten een positief beeld zien.  Uit de resultaten van de herinspecties blijkt dat 96 procent van de bedrijven die zijn geherinspecteerd de overtredingen opgeheven heeft.