Brochure MKB Nederland - De vernieuwde Arbowet

Gezond en veilig werken draagt bij aan een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarom is sinds 1 juli de Arbeidsomstandighedenwet vernieuwd. Ook het Arbeidsomstandighedenbesluit, over de second opinion en de klachtenprocedure is per 1 juli 2017 ingegaan. Deze Praktijkinfo van MKB Nederland zet de wijzigingen op een rijtje.

Wat zijn belangrijke aspecten van goede arbozorg, wat is de rol van de werkgever en die van de werknemer? Ook gaat deze brochure in op wat de werkgever aan gegevens van de werknemer mag vragen en verwerken in het kader van de ziekmelding of re-integratieproces. Dit heeft te maken met de privacyregels.

De nieuwe Arbowet geldt voor álle werknemers in een bedrijf, inclusief uitzendkrachten, flexwerkers, stagiaires, medewerkers met een nul-urencontract, enz.

Download de Praktijkinfo De vernieuwde Arbowet via de website van MKB Nederland.