Blootstellingsregistratie werken met nanomaterialen

De pilot ‘Blootstellingsregistratie werken met nanomaterialen’ was een gezamenlijk project van de vakbond FNV en de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het werd ondersteund door IVAM en Bureau KLB.

De pilot toetste de haalbaarheid van het ontwikkelen van een op voorzorg gebaseerd blootstellingsregistratiesysteem voor werknemers die met nanomaterialen werken en hier mogelijkerwijs aan worden blootgesteld.

Download het rapport: Pilot Exposure Registration Working with Nanomaterials - Final Report 2014-2015.

Handreiking aangepast

Mede naar aanleiding van de pilot blootstellingsregistratie is de Handreiking veilig werken met nanoproducten en -materialen aangepast. De handreiking geeft een handvat voor de verplichte risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) gericht op het werken met nanomaterialen.