Handreiking veilig gebruik van nanomaterialen en -producten

De versie 'Handreiking veilig werken met nanomaterialen en -producten' actualiseert de in 2010 geschreven eerste versie (v1.0) naar de stand van zaken anno 2016. Nieuwe inzichten aangaande risico’s van nanomaterialen zijn ingevoerd, maar er zijn ook nog steeds onzekerheden die het nodig maken om met voorzorg te werk te gaan.

De handreiking geeft een handvat voor de verplichte risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) gericht op het werken met nanomaterialen.