Nanomaterialen

Nanodeeltjes zijn zeer kleine deeltjes van een stof, ter grootte van 1 tot 100 nanometer (één nanometer is één miljoenste millimeter). Deze deeltjes hebben bijzondere eigenschappen die wezenlijk kunnen verschillen van ‘normale’ materialen, bijvoorbeeld andere geleiding, magnetische of toxische eigenschappen. Omdat er nog weinig bekend is over de risico’s van nanodeeltjes, worden ze als gevaarlijke stof behandeld.

Nanodeeltjes

Werknemers kunnen bij verschillende werkzaamheden worden blootgesteld aan nanodeeltjes:

  • bij het werken met nanodeeltjes in bijvoorbeeld onderzoeksinstellingen of de chemische industrie
  • bij het werken met verbrandingsproducten (dieseluitlaatgassen, lasrook, dampen bij lasersnijden);
  • bij het uitvoeren van mechanische bewerkingen (schuren, boren, zagen).

Meer informatie

De kabinetsvisie Nanotechnologieën heeft geleid tot de oprichting van het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van nanotechnologie (KIR-nano) bij het RIVM. KIR-nano verzamelt en bundelt relevante kennis over mogelijke risico’s van nanomaterialen voor mens en milieu. En stelt deze kennis op een begrijpelijke manier beschikbaar aan beleidsmakers en andere professionals.