Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek

Werkgevers en werknemers willen samen met de overheid het omgaan met nanodeeltjes op de werkplek aanpakken. Uitgangspunt hierbij zijn de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Omdat de risico’s van nanodeeltjes nog onbekend en onzeker zijn, moeten ze behandeld worden als gevaarlijke stoffen. De consequentie hiervan is dat het beleid en de uitvoeringsmaatregelen gericht moeten zijn op het voorkomen of minimaliseren van de blootstelling van werknemers aan nanodeeltjes.

Het advies 'Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkvloer' is het antwoord van de commissie Arbeidsomstandigheden van de SER op de adviesaanvraag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 september 2008.

Ga verder naar Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkvloer