Purprotocol

Het ‘Protocol voor diagnostiek van gezondheidsklachten in relatie tot potentiële blootstelling aan isocyanaten en PUR schuim, gebruikt voor isolatie, bij isoleerders’ kan gebruikt worden door bedrijfsartsen of arbodiensten (evt. na een poliklinische beoordeling door een specialist).

Indien geconstateerd wordt dat er een aandoening/ziekte bij een werknemer ontstaan is door blootstelling aan purschuim (incl. isocyanaten) dan kan deze bij het Nederlands Centrum Voor Beroepsziekten (NCVB) gemeld worden. Deze melding wordt dan opgenomen in de jaarlijkse rapportage die het NCVB uitbrengt.

Het diagnostische protocol is te vinden op de website van de NCVB.