Brochure Agressie en geweld; waar let de Nederlandse Arbeidsinspectie op?

Met de zelfinspectie ‘Agressie en Geweld’ beoordeelt u eenvoudig of u uw werknemers voldoende beschermt tegen agressie en geweld. U controleert dan meteen of u voldoet aan de Arbowetgeving. In de nieuwe versie kunt u nu de 11 belangrijke onderdelen toetsen.

Ga verder naar de brochure Agressie en geweld.