Beroepsziekten in cijfers

‘Beroepsziekten in Cijfers ’ is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) / Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam UMC, locatie AMC in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het doel hiervan is een overzicht te geven van het vóórkomen van beroepsziekten en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland en van de trends die hierin optreden. Ook vermeldt het rapport nieuwe arbeidsrisico’s die zijn gesignaleerd. Ten slotte beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen omtrent de oorzaken, preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en re-integratie bij beroepsziekten.

Het overzicht is bedoeld voor organisaties en professionals die beleid en preventie op het gebied van beroepsziekten als interessegebied hebben, zoals overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en instellingen voor arbodienstverlening en gezondheidszorg.

Overzicht 'Beroepsziekten in cijfers'