Handleiding privacy verzuimverzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars en OVAL hebben voor hun leden een handleiding privacy verzuimverzekeringen opgesteld. De handleiding geeft een praktische uitwerking aan bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy als het gaat om uitwisseling van gegevens ten behoeve van de verzuimbegeleiding en re-integratie.

Ga naar Handleiding privacy verzuimverzekeringen