Arbeidsongevallen in Nederland

In de rapporten 'Arbeidsongevallen in Nederland' is een analyse gedaan van de door de Inspectie SZW onderzochte arbeidsongevallen over verschillende jaren. Deze rapporten en andere bronnen van ongevallengegevens worden gebruikt door de Inspectie SZW in het kader van risicoanalyse.

Overzicht Arbeidsongevallen in Nederland